Bistatic GNSS Radar

Till skillnad från monostatic radar där ett enda system sänder och tar emot reflekterade radiovågor (RF) energi, använder bistatic radar geografiskt åtskilda radarsändare och mottagare.

Mer information finns på den engelska sidan

Publicerad: 10 november 2011

Luleå tekniska universitet