Inkluderande tillväxt i skogssektorn genom innovativ samverkan

Projektet syftar till att skapa inkluderande tillväxt i Norr- och Västerbottens skogssektor genom innovativ samverkan mellan näringsliv, akademi och samhälle i utveckling och utbyte av kunskaper, erfarenheter och metoder för jämställdhet och jämlikhet.

Projektet bedrivs 2015-2017 med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Länsstyrelsen i Norrbotten och Region Västerbotten. 

I projektet medverkar aktörer från akademin (Luleå tekniska universitet och Sveriges lantbruksuniversitet), näringsliv (t.ex. Klabböle konsult, Skogstekniska klustret, Indexator, Komatsu, SCA m.fl.) och samhälle (Skogsstyrelsen och Länsstyrelserna i Norr- och Västerbotten). Projektets primära målgrupp är små och medelstora skogsbolag, skogstekniska företag och träbyggnadsföretag i Norr- och Västerbotten. Den sekundära målgruppen är större skogsrelaterade företag i samma region.

Projektet omfattar följande insatser: 1) Inventering av befintliga arbetssätt, 2) Initiering av gemensam kunskaps- och metodutveckling, 3) Genomförande av pilotfall i skogsrelaterade företag, 4) Vetenskaplig dokumentation och analys av arbetssätten, 5) Paketering och spridning av arbetssätten, 6) Etablering av ett innovationssystem med näringsliv, akademi och samhälle.

Efter projektet förväntas det ha uppstått förändrade genusmönster i deltagande företag, praktiskt beprövade och vetenskapligt kvalitetssäkrade arbetssätt för inkluderande tillväxt i skogssektorn, samt etablerade samarbeten mellan akademi, näringsliv och samhälle.

 

Samlade exempel på jämställdhetsinsatser

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.142880!/file/Posterfolder%20web.pdf]

Nyhetsbrev maj 2016

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.142880!/file/Nyhetsbrev%20Inkluderande%20skog%202.pdf]

Nyhetsbrev dec 2015

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.142880!/file/Nyhetsbrev%20Inkluderande%20skog.pdf]

Inbjudan 8 nov 2016

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.142880!/file/Inbjudan%208%20nov%202016.pdf]

Inbjudan 17 maj 2016

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.142880!/file/Inbjudan%2017%20maj%202016.pdf]

Inbjudan 15 dec 2015

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.142880!/file/Inbjudan%2015%20dec%202015.pdf]

Relaterat projekt: Från macho till modern - jämställdhet i skogsbrukets arbetsorganisationer

[http://www.ltu.se/genusiskogen]

Sidansvarig och kontakt: Malin Lindberg

Publicerad: 23 augusti 2015

Uppdaterad: 21 september 2016

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 800 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Orgnr: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2016