Geoteknik

Forskargruppen för geoteknik har 10 medarbetare och 15 doktorander och har alltsedan starten bedrivit grundutbildning, forskarutbildning, forskning och utveckling inom ämnet geoteknik.

Kärnan i vårt arbete, forskningen, bedrivs inom flera områden inom ämnet geoteknik. Vi intresserar oss särskilt för frågor som rör dammar och dammbyggnad i kort och långtidsperspektiv (vattenkrafts- och gruvdammar), miljögeoteknik (användning av restprodukter, muddring, hantering av muddermassor, deponiutformning, sedimentation och erosion), kallortsgeoteknik (tjäle, tjällyftning, tjällossning, permafrost och snömekanik), avancerad jordmekanik (mekaniska egenskaper hos sulfidjord, organisk jord och anrikningssand mm) samt väg- och bangeoteknik.

Vi ger ett tjugotal kurser inom LTU:s olika program.


 

Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

[http://www.ltu.se/org/sbn/Institutionen-for-samhallsbyggnad-och-naturresurser-1.67038]

Sidansvarig och kontakt: Richard Renberg

Publicerad: 9 januari 2014

Uppdaterad: 17 mars 2014

Luleå tekniska universitet