Avvattning och torkning via frysning

- termisk behandling av förorena koncentration och omvandling av avfall till värde.

Syftet med frysa avvattning / torkning av slam är att ta bort vatten i en omfattning som möjliggör en hög netto energiuttag vid förbränning, och en stabil material under en beläggning av både farligt och icke-farligt material.

Farligt avfall är relativt dyra jämfört med andra metoder, till exempel biologisk behandling eller deponering, men mycket effektivt. En fördel med förbränning är att det blir en väldigt liten mängd kvar att slängas.

Ett annat syfte med att använda metoden är att försöka skilja förorenar under frys-tö kommer vissa förorenar ledighet i vattenfasen andra kommer att stanna i den fasta fasen.

Som ett resultat av denna studie storskaliga frysa avvattning sker till avvattna oljeförorenat slam före kompost behandling.

Artificiell nedfrysning används också för muddring av förorenade sediment. Under 2010-2011 LTU och FriGeo kommer att studera torkning potential och besparingar dos under upptag av radioaktivt material. Materialet hämtas under avvecklingen av ett kärnkraftverk i Storbittanien.

PhD student Susanne Rostmark
Supervisor Sven Knutsson

Sidansvarig och kontakt: Richard Renberg

Publicerad: 20 april 2011

Uppdaterad: 8 februari 2016

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 800 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Orgnr: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2016