I media: Välbevakad internationell konferens på SBN

LANDFILLS OF HAZARDOUS WASTE AND ITS IMPLICATIONS ON HEALTH AND ENVIRONMENT - Irakisk uranforskning i Luleå.

Den 15-17 november värdade Sven Knutsson och Nadhir Al-Ansari för konferensen Landfills of Hazardous waste and its implications on health and environment - ett samarbete med bl a Karolinska institutet, FOI/CBRN Defence & Security och irakiska regeringen. Ministrar, talman och ambassadör från irakiska regeringen deltog. Konferensen berörde effekter av krig med fokus på rester från vapen och ammunition som är smittat av utarmat uran. Hur kan det isoleras och deponeras?

Läs mer

[http://www.ltu.se/ltu/media/news/Avfallshantering-och-utarmat-uran-amnen-i-workshop-1.85911]

I media:


   "Vi ska bli bäst i Sverige"*
       säger Roland Pusch, LTU

 

NSD: "Vi ska bli bäst i Sverige"

[http://www.nsd.se/nyheter/lulea/artikel.aspx?ArticleId=6569009]

Sveriges Radio: Irakisk uranforskning i Luleå

[http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=98&grupp=3597&artikel=4807547]

Kontaktpersoner

Professor Sven Knutsson

[http://www.ltu.se/staff/s/svek-1.10162]

Professor Nadhir Al-Ansari

[http://www.ltu.se/staff/n/nadhir-1.33715]

Konferensens hemsida

Konferensen Landfill Workshop 2011

[http://www.ltu.se/research/subjects/Geotechnical-engineering/Konferenser/Landfillworkshop-2011]

Forskningsämnet Geoteknik

Geoteknik

[http://www.ltu.se/research/subjects/Geotechnical-engineering]

Tidigare artiklar

LTU My News Desk: Irak och LTU skrev avtal om forskning

[http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/lulea_tekniska_universitet/pressrelease/view/irak-och-ltu-skrev-avtal-om-forskning-324177]

Ny Teknik: LTU skriver avtal med Iraks regering

[http://www.nyteknik.se/special/teknikutbildningar/article264420.ece]

Alla Studier: Bagdad samarbetar med Luleå

[http://allastudier.se/artiklar/177-bagdad-samarbetar-med-lule%C3%A5/]

Piteå Tidningen: Irakiska studenter till Luleå

[http://www.pitea-tidningen.se/nyheter/telegram/artikel.aspx?ArticleId=5762905]

Sidansvarig och kontakt: Richard Renberg

Publicerad: 17 november 2011

Uppdaterad: 9 januari 2014

Luleå tekniska universitet