Kontakta Informatik

Ämnesföreträdare

Bergvall-Kåreborn, Birgitta

Birgitta Bergvall-Kåreborn Namn: Bergvall-KårebornBirgitta Titel: Professor, Prorektor, Ämnesföreträdare Enhet: Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle Avdelning: Innovation och Design Email: Birgitta.Bergvall-Kareborn@ltu.se Telefon: 0920-491327 Rum: A2545 Ort: Luleå

Professor, gäst

Howcroft, Debra

Namn: HowcroftDebra Titel: Professor, gäst Enhet: Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle Avdelning: Innovation och Design Email: debra.howcroft@ltu.se

Professor, biträdande

Chroneer, Diana

Namn: ChroneerDiana Titel: Professor, biträdande Enhet: Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle Avdelning: Innovation och Design Email: Diana.Chroneer@ltu.se Telefon: 0920-492037 Rum: A2549 Ort: Luleå

Universitetslektor

Runardotter, Mari

Namn: RunardotterMari Titel: Universitetslektor Enhet: Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle Avdelning: Innovation och Design Email: Mari.Runardotter@ltu.se Telefon: 0920-493035 Rum: A2550 Ort: Luleå

Ståhlbröst, Anna

Namn: StåhlbröstAnna Titel: Universitetslektor Enhet: Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle Avdelning: Innovation och Design Email: Anna.Stahlbrost@ltu.se Telefon: 0920-492091 Rum: A2548 Ort: Luleå

Doktorand

Lassinantti, Josefin

Namn: LassinanttiJosefin Titel: Doktorand Enhet: Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle Avdelning: Innovation och Design Email: josefin.lassinantti@ltu.se Telefon: 0920-491498 Rum: A2552 Ort: Luleå

Padyab, Ali Mohammad

Doorplate Namn: PadyabAli Mohammad Titel: Doktorand Enhet: Institutionen för system- och rymdteknik Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle Avdelning: Datavetenskap Innovation och Design Email: ali.mohammad.padyab@ltu.se Telefon: 0920-493443 Rum: A2546 Ort: Luleå

Luleå tekniska universitet