Våra utbildningar

Program

Civilingenjör Industriell ekonomi, 300 hp

[http://www.ltu.se/edu/program/TCIEA]

Distanskurser kvalitetsteknik

Kvalitetsutveckling - värderingar, arbetssätt och verktyg: Grundkurs 7,5 hp

[http://www.ltu.se/edu/course/K00/K0012N]

Kvalitetsutveckling - värderingar, arbetssätt och verktyg: Fortsättningskurs, 7.5 hp

[http://www.ltu.se/edu/course/K00/K0015N]

Introduktion till Lean 7,5 hp

[http://www.ltu.se/edu/course/K00/K0014N]

Miljö- och kvalitetsrevision 7,5 hp

[http://www.ltu.se/edu/course/L00/L0004N]

Kurser kvalitetsteknik - campus

Kvalitetsutveckling, grundkurs 7,5 hp

[http://www.ltu.se/edu/course/K00/K0001N]

Examensarbete, kvalitetsteknik 30 hp

[http://www.ltu.se/edu/course/K70/K7001N]

Försöksplanering 7,5 hp

[http://www.ltu.se/edu/course/K70/K7003N]

Kundfokuserad produktutveckling 7,5 hp

[http://www.ltu.se/edu/course/K70/K7004N]

Statisk processtyrning och sex sigma 7,5 hp

[http://www.ltu.se/edu/course/K70/K7005N]

Operativ kvalitetsledning 7,5 hp

[http://www.ltu.se/edu/course/K70/K7006N]

Miljö- och kvalitetsrevision 7,5 hp

[http://www.ltu.se/edu/course/L00/L0004N]

Publicerad: 12 september 2011

Luleå tekniska universitet