Allmänna studieplaner - Filosofiska fakultetsnämnden

I studieplanerna finns hänvisningar ill information som finns tillgänglig på vår webbplats och på andra webbplatser.

Vissa av länkarna har förändrats sedan studieplanerna publicerades i PDF-format. De korrigerade länkarna finns här nedan.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå

[http://www.ltu.se/research/Utbildning-pa-forskarniva/Antagning/Antagningsordning-1.25186]

Högskoleförordningen

[http://www.hsv.se/reglerochtillsyn/lagarochregler/hogskoleforordningen.4.539a949110f3d5914ec800063912.html]

Forskarutbildningsämnen

Arbetsterapi

Institutionen för hälsovetenskap

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.32555!/file/Allm%C3%A4n%20studieplan%20arbetsterapi.pdf]

Data- och systemvetenskap

Institutionen för system- och rymdteknik

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.32555!/data-%20och%20systemvetenskap.pdf]

Elektronisk handel

Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.32555!/file/Elektronisk%20handel.pdf]

Engelska med didaktisk inriktning

Institutionen för konst, kommunikation och lärande

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.32555!/file/Allm%20studieplan%20Eng%20m%20didakt%20inrikning.pdf]

Filosofi

Institutionen för konst, kommunikation och lärande

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.32555!/filosofi%20.pdf]

Hälsovetenskap

Institutionen för hälsovetenskap

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.32555!/halsovetenskap.pdf]

Industriell marknadsföring

Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.32555!/ind%20marknadsforing.pdf]

Informatik

Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.32555!/informatik.pdf]

Ljudteknik

Institutionen för konst, kommunikation och lärande

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.32555!/ljudteknik.pdf]

Lärande

Institutionen för konst, kommunikation och lärande

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.32555!/l%C3%A4rande.pdf]

Matematik och lärande

Institutionen för konst, kommunikation och lärande

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.32555!/matematik%20och%20larande.pdf]

Medie- och kommunikationsvetenskap

Institutionen för konst, kommunikation och lärande

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.32555!/mkv%20.pdf]

Musikalisk gestaltning

Institutionen för konst, kommunikation och lärande

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.32555!/musikalisk%20gestaltning.pdf]

Musikpedagogik

Institutionen för konst, kommunikation och lärande

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.32555!/file/Allm%20studieplan%20musikpedagogik.pdf]

Nationalekonomi

Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.32555!/nationalekonomi.pdf]

Omvårdnad

Institutionen för hälsovetenskap

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.32555!/omv%C3%A5rdnad%20.pdf]

Pedagogik fr o m 2011

Institutionen för konst, kommunikation och lärande

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.32555!/pedagogik%20kkl.pdf]

Pedagogik t o m 2010

Institutionen för konst, kommunikation och lärande

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.32555!/pedagogik.pdf]

Redovisning och styrning

Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.32555!/redovisning%20och%20styrning.pdf]

Rättsvetenskap

Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.32555!/r%C3%A4ttsvetenskap.pdf]

Sjukgymnastik

Institutionen för hälsovetenskap

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.32555!/sjukgymnastik.pdf]

Statsvetenskap

Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.32555!/statsvetenskap.pdf]

Svenska med didaktisk inriktning

Institutionen för konst, kommunikation och lärande

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.32555!/sv%20m%20didakt%20nriktn.pdf]

Sidansvarig och kontakt: Catharina Lind

Publicerad: 10 maj 2012

Uppdaterad: 8 mars 2013

Luleå tekniska universitet