Licentiatseminarium Raghuveer Gaddam

22 september 2011
Luleå tekniska universitet

Namn:
Raghuveer Gaddam

Ämnesområde:
Konstruktionsteknik

Uppsats:
Effect of Boron and Hydrogen on Microstructure and Mechanical Properties of Cast Ti-6Al-4V

Examinator:
Docent Marta-Lena Antti
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Luleå tekniska universitet

Diskutant:
PhD Magnus Hörnqvist
Volvo Aero Corp. Materials Technology, Trollhättan

Effect of Boron and Hydrogen on Microstructure and Mechanical Properties of Cast Ti-6Al-4V

[http://pure.ltu.se/portal/sv/publications/effect-of-boron-and-hydrogen-on-microstructure-and-mechanical-properties-of-cast-ti6al4v%2850377fc4-78e3-4fec-ac7e-d81ad2251a1f%29.html]

Sidansvarig och kontakt: Johnny Grahn

Publicerad: 6 september 2011

Uppdaterad: 1 juli 2014

Luleå tekniska universitet