Laboratorier

Vi har olika laboratorier för dragtester och krypning, tillverkning av polymerer och kompositer.

Sidansvarig och kontakt: Andrejs Pupurs

Publicerad: 14 februari 2012

Luleå tekniska universitet