Alexander Kaplan 5.jpg
Alexander Kaplan leder projektet Forum för Industriell Framtid

Lasersvetsning stärker svensk verkstadsindustri

Svensk verkstadsindustri kan öka sin konkurrenskraft med hjälp av ny teknik som lasersvetsning, nya IT-lösningar och nya arbetssätt. Olika framgångsrika möjligheter att stärka verkstadsindustrin utvecklas och testas nu av 20 svenska och finska verkstadsföretag i samarbete med forskare från LTU och Uleåborgs universitet.

 

Verkstadsindustrin står idag för en stor del av svensk export. För att stå starka i konkurrensen och samarbetet med länder som Kina är en uthållig utveckling av industrin nödvändig.  

 

  • Forum för Industriell Framtid, FIF, är ett projekt där verkstadsföretagen får en unik chans att i lugn och ro få diskutera väsentliga uthålliga utvecklingsmöjligheter, säger professor Alexander Kaplan, Avdelningen för produkt- och produktionsutveckling.

 

De 20 små- och medelstora verkstadsföretagen ska identifiera utvecklingsbehov och hur tillverkningen kan optimeras, t ex  med hjälp av lasersvetsning, distanskommunikation eller nya arbetssätt. Nya idéer som kommer fram ska testas. Svetsning är en komplex process där kraven på produktsäkerhet är höga. Med lasersvetsning kan nya material med ökad hållfasthet svetsas, med hög hastighet och precision. Vid LTU finns en unik samlad kompetens inom området svetsning/lasersvetsning. Forskningen omfattar allt från hållfasthet av svetsade produkter till precision i svetsprocessen och hur införandet av ny svetsutrustning är beroende av arbetssätt och kompetens. Ny forskning runt hur kolnanorör-tråd kan lasersvetsas in i metall för att förbättra dess mekaniska egenskaper, är ett exempel på innovativa angreppssätt.

 

  • Intresset för lasersvetsning är stort och idag finns mycket bra forskning inom området som förhoppningsvis kan nyttjas ännu bättre ute i industrin, säger Alexander Kaplan.

 

Text: Åsa Svedjeholm

Sidansvarig och kontakt: Hans Engström

Publicerad: 7 mars 2012

Uppdaterad: 12 mars 2014

Luleå tekniska universitet