Sjukgymnastik
Smärtehabilitering, LTU

Smärtehabilitering i samverkan

Nu är forskningsprojektet "Smärtehabilitering i samverkan" i full gång inom primärvården i Norrbotten. Projektet syftar till att utveckla och utvärdera rehabiliteringen av patienter med långvariga besvär från nacke, skuldra och rygg.

Projektet genomförs i nära samarbete mellan Norrbotten läns landsting och Luleå tekniska universitet och bedrivs på tretton vårdcentraler som är certifierade för multimodal rehabilitering.

Multimodal rehabilitering innebär rehabilitering med flera vårdgivare inblandade så som sjukgymnaster, läkare, arbetsterapeuter och kuratorer.  

Projektet innebär att patienter som genomgår multimodal rehabilitering också kan komma att arbeta med ett webbaserat stöd på egen hand. Tanken är att patienterna ska förbättra sin hälsa och arbetsförmåga och bli mer delaktiga i sin rehabilitering.

Målet är att korta rehabiliteringstiden. Om resultaten från projektet visar sig vara positiva så är målet att införa det webbaserade självhjälpsprogrammet vid samtliga vårdcentraler framöver.

Projektet ingår i forskningsprogrammet REHSAM som finansieras av Socialdepartementet via Försäkringskassan. Inom REHSAM programmet bedrivs forskning för bättre och effektivare behandling inom ramen för rehabiliteringsgarantin. Vårdvalstiftelsen ansvarar på uppdrag av Försäkringskassan för utlysningsprocessen och bedömning av forskningsansökningar på området.

 

Kontakperson:

Namn: Margareta Eriksson
Titel: Forskningskoordinator Norrbottens läns landsting
Telefonnummer: 070-668 41 01

Namn: Karin Zingmark
Titel: Forskningschef Norrbottens läns landsting
Telefonnummer: 070-387 46 85

Namn: Gunvor Gard
Titel: Projektets vetenskaplige ledare på LTU
Telefonnummer: 070-232 11 96

Sidansvarig och kontakt: Erica Lång

Publicerad: 24 november 2011

Luleå tekniska universitet