Håkan Gustavsson firad för 30 års tjänst

Luleå tekniska universitet har i dagarna firat Professor Håkan Gustavsson för sina 30 år i statlig tjänst. Håkan Gustavsson är genuint intresserad av strömningsmekanik och har en mycket djup förståelse för fysik i allmänhet. Det innebär bland annat att han är mycket intresserad av hur naturen nyttjar de fysikaliska lagarna och hur olika arter är optimerade för att fungera i en viss miljö. Hajskinns funktion, fiskars perception och nu senare lönnlövs rotation har bland annat fångat Håkans intresse.

Håkans huvudsakliga forskningsområde är transition från laminär till turbulent strömning och Håkan var en av de första i världen, kanske först, som upptäckte transient tillväxt av störningar i det laminära flödesfältet. Trots fortsatt idog forskning av Håkan och andra är de direkta mekanismerna bakom detta fenomen okända och vars upptäckt skulle leda till Nobelpriset, troligtvis den enda inom strömningsmekaniken. Case still open.

Nationellt har Håkan haft flera uppdrag bland annat av TFR som sedan gick in i VR och han hade till exempel mycket stor del i turbinteknikprogrammet och att detta program sedan blev SVC. Håkan har också verkat som granskare i diverse sammanhang.
På LTU har Håkan utvecklat och förnyat huvudkurserna inom strömningsmekanik, den mer ingenjörsmässiga Hydromekaniken och den mer forskningsinriktade Avancerad strömningsmekanik. Håkans stora engagemang i detta och hans vilja att studenterna ska lära sig något är svårt att beskriva i ord. Håkan har också visat stor entusiasm för grundutbildningen i allmänhet, kanske mer än många andra ämnesföreträdare.

Håkan är mycket intresserad av idrott och utövar själv orientering, längdskidor, löpning och hockeybockey. Ett tag var det i princip innebandytvång på avdelningen och inga doktorander som inte spelade innebandy anställdes, nästan. Hans största fritidsintresse är kanske ändå biodling. Håkan har två grupper av samhällen en grupp i Åbyn (Byske) vid Åby älv och en på Porsön. Dessa samhällen och det skogsområde som Håkan har i Åbyn var sammantaget en av de stora anledningarna till att Håkan drog ner sin verksamhet på LTU för några år sedan. Vintertid har han dock fortfarande stor aktivitet på LTU med egen forskning, lite undervisning och som expert och rådgivare i flera forskningsprojekt. När jag är ute och reser får jag ofta frågan vad Håkan gör nu. På Håkans förslag brukar jag svara: -Han jobbar på sin CV.

Staffan Lundström

Läs mer »

Sidansvarig och kontakt: Anders Andersson

Publicerad: 10 april 2014

Uppdaterad: 28 september 2014

Luleå tekniska universitet