Licentiatseminarium

Tommy Vikberg håller licentiatseminarium i ämnet Träfysik.
Tid: Torsdag 26 april 2012 kl 10.00
Plats: Hörsal A, Luleå tekniska universitet Campus Skellefteå

Moisture content measurement in the wood industry

[http://pure.ltu.se/portal/da/publications/moisture-content-measurement-in-the-wood-industry%2871cd533e-6784-4e81-825d-30f06c08170b%29.html]

Sidansvarig och kontakt: Kersti Bergkvist

Publicerad: 4 april 2012

Luleå tekniska universitet