Smart Träbro i Smart Stad

Smart Träbro i Smart Stad är ett projekt som genom gränsöverskridande samarbete ska ta fram data, modeller och verktyg för att mäta prestanda och kvalitet på en träbrokonstruktion.

Genom ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet (LTU) och Skellefteå kommun skapas exklusiva förutsättningar för att mäta och analysera träkonstruktioner i syfte att stärka konkurrenskraften för trävaruindustrin.

Intressenter
LTU, Skellefteå kommun, SP Trätek, Martinsons Träbroar med medfinansiering från EUs regionala utvecklingsfond (Mål 2).

Projektet och bron i media

Byggindustrin

[http://www.byggindustrin.com/byggprojekt/byggandet-av-trabron-i-skelleftea-drar-i__7979]

My News Desk

[http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/skelleftea_kommun/pressrelease/view/byggstart-foer-traebro-i-vaerldsklass-450274]

svt.se

[http://svt.se/2.33919/1.2102295/ny_bro_paborjad_i_skelleftea?lid=senasteNytt_1851516&lpos=rubrik_2102295]

TV 4 Play

[http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyheterna_skelleftea?title=bygget_av_sveriges_langsta_trabro_ar_igang&videoid=1042297]

Mer information

Skellefteå kommuns information om bron

[http://www.skelleftea.se/default.aspx?id=26126&ptid=0]

Sidansvarig och kontakt: Tobias Pahlberg

Publicerad: 11 mars 2011

Luleå tekniska universitet