Trälandfästen för träbroar (TräCentrum Norr projekt)

Projektets syfte är att ta fram kunskap som gör att trälandfästen kan
få acceptans hos Vägverket samt i förlängningen öka träanvändningen.
Projektets mål är att redovisa en livscykelkostnad, en beräkningsmetodik och
konstruktionslösningar som gör att landfästet kan verifieras via beräkningar för
laster enligt Vägverkets Bronorm 2004.

Sidansvarig och kontakt: Tobias Pahlberg

Publicerad: 11 mars 2011

Luleå tekniska universitet