Illustration: Peter Boomark
Illustration: Peter Bomark

Träproduktutveckling

Ämnet Träproduktutveckling omfattar forskning och utveckling av träprodukter i en empiriskt verifierad modellvärld där slutanvändarens produktkrav integreras med materialegenskaper och tillverkningsprocesser.

Ämnet omfattar forskning i och kring en virtuell trävärdekedja för att utveckla integrerade trämekaniska industriprocesser från slutkund till skogsråvara. Ämnet har fokus i gränsvolymen mellan träteknikprocesser, trämetri, serious gaming och råvarans biologiska variation kombinerat med multivariat processkontroll och mjuka modeller. Vår målsättning är att utveckla Real-Virtual-Reality koncept, dvs att arbeta i den virtuella världen men att den är baserad på verkliga flerdimensionella mätdata.

Idén är att utöka och förstärka forskningsverksamheten när det gäller mätning, modellering, simulering och optimering av produkters egenskaper och utformning för trä- och bioprodukter avsedda för slutanvändaren. Ämnet blir ett viktigt komplement till den verksamhet som utvecklats inom trämetriområdet för modellering och simulering av träråvaran och träkomponenter i ”business to business”-segmentet och riktas mot utveckling av produkter för slutkund.

 

Kontakt

Professor Olle Hagman

Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Sidansvarig och kontakt: Tobias Pahlberg

Publicerad: 11 mars 2011

Luleå tekniska universitet