Informationssystem

Forskningsämnet Informationssystem bildades den 1 juli 2014 genom en sammanslagning av ämnena Data- och systemvetenskap samt Informatik.

(Sidan under omarbetning)

Vi bedriver forskning och utbildning i data-och systemvetenskap vid Luleå tekniska universitet. Fokus ligger på den roll som informations- och kommunikationssystem spelar i utveckling och förvaltning av organisationer. Data-och systemvetenskap omfattar utveckling och konstruktion av informationssystem för förvaltning och administration av organisationer.

Vi studerar informationssystem i förhållande till organisationer och människor, det vill säga i förhållande till det sammanhang i vilket ett informationssystem ska användas. Ett sociotekniskt, systemteoretiskt och systemtänkande perspektiv ger oss möjlighet att realisera sådana studier. Nyckelorden för vår forskning är kunskapsförvaltning, informationshantering, informationssystem, informationssäkerhet, långsiktigt digitalt bevarande, spel och simuleringar. Våra två huvudsakliga forskningsinriktningar långsiktigt digitalt bevarande och informationssäkerhet.

Ledamot av Svenska Information Systems Academy (Sisa).

Informatik är ett ämne med väl utvecklad forskning inom både nationella och internationella projekt. Vi har genom dessa projekt nära samarbete med både industri och offentliga organisationer. För närvarande fokuserar vi även på att bredda vår utbildning på både grundläggande och avancerad nivå inom området tjänsteinnovation och tjänstedesign.

Inriktningen vi valt i Luleå fokuserar på användardriven tjänsteinnovation och tjänsteutveckling inom såväl privat som offentlig sektor. Intentionen är att nyttja teknikens möjligheter i olika sammanhang samt förstå dess påverkan på människor, organisationer, och samhälle. Detta inkluderar områden som digitala innovationsmiljöer, Living Lab, digitala plattformar för tjänsteutveckling, metoder och verktyg för användardriven design, hållbara samhällen, e-government och förbättrad hälsa genom transformativa tjänster.

Kontakt

Päivärinta, Tero - Professor, Ämnesföreträdare

Titel: Professor, Ämnesföreträdare Forskningsämne: Informationssystem Avdelning: Datavetenskap Enhet: Institutionen för system- och rymdteknik Email: tero.paivarinta@ltu.se Telefon: 0920-491477 Rum: A3213 Ort: Luleå

Sidansvarig och kontakt: Linda Alfredsson

Publicerad: 24 mars 2011

Uppdaterad: 21 augusti 2014

Luleå tekniska universitet