Catharina Lind

Titel: Handläggare, Forskarutbildning, forskning
Organisation: Luleå tekniska universitet
Avdelning: Utbildnings- och forskningsenheten
Enhet: Verksamhetsstöd
Email: Catharina.Lind@ltu.se
Telefon: 0920-493368
Rum: B007 - visa på karta »
Ort: Luleå

Jag är handläggare inom området utbildning på forskarnivå vilket innebär att jag bereder beslutsunderlag till fakultetsnämnder och rektor, utreder samt verkar generellt för kvalitetsförbättrande åtgärder inom området.  Jag ingår som handläggare i den nämndgemensamma gruppen för utbildning på forskarnivå samt i respektive fakultetsnämnds forskningsstrategiutskott. I mina arbetsuppgifter ingår att informera och utbilda om regelverk och förbättringsarbete inom utbildning på forskarnivå samt medverka i uppföljningar och utvärderingar inom området.

När det gäller beredning av disputationsärenden och ärenden som gäller inrättande/omprövning av forskningsämnen ansvarar jag för ärenden som tillhör institutionerna HLV, KKL samt TVM. Min kollega Marlen Aasa-Chapman ansvarar för motsvarande ärenden inom institutionerna ETS, SBN och SRT.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

  • Beredning av beslutsunderlag: disputationer, tillgodoräknande av tidigare studier, allmänna studieplaner, generella kurser på forskarnivå, regelverk, inrättande/omprövande av forskningsämnen, nominering/ansökan stipendier/priser m m
  • Information och utbildning om regelverk och kvalitetsarbete inom utbildning på forskarnivå inklusive utveckling och underhåll av webbinformation inom området
  • Medverka i uppföljning och utvärdering av forskarutbildningsämnen respektive utbildning på forskarnivå
  • Medverka i universitetets verksamhetsplanering inklusive uppföljningar och årsredovisning inom området utbildning på forskarnivå
  • Medverka i processer/projekt inom ansvarsområdet
  • Nationell omvärldsbevakning av pågående utveckling inom utbildning på forskarnivå

Du når mig via e-post: Catharina.Lind@ltu.se eller via telefon 0920-493368.

Utbildning på forskarnivå

Handbok utbildning forskarnivå, allmänna studieplaner, utbud generella kurser för doktorander:

[http://www.ltu.se/research/Utbildning-pa-forskarniva]

Utbildning på forskarnivå (personalwebb)

Förteckning forskarutbildningsämnen inkl ämnesbeskrivningar, blanketter, mallar

[http://www.ltu.se/internt/Forskning/Utbildning-pa-forskarniva]

Verksamhetskartan (personalwebb)

Process forskarexamen

[http://www.ltu.se/internt]

Stipendier och priser

Utlysningar stipendier och priser för doktorander och forskare

[http://www.ltu.se/ltu/stipendier-priser]

Publicerad: 28 augusti 2006

Uppdaterad: 6 april 2014

Luleå tekniska universitet