Godecke-Tobias Blecken

Titel: Universitetslektor
Organisation: Luleå tekniska universitet
Forskningsämne: VA-teknik
Avdelning: Arkitektur och vatten
Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
E-post: godecke-Tobias.blecken@ltu.se
Telefon: 0920-491394
Rum: F1106 - Luleå »
Ort: Luleå

Godecke Bleckens forskningsintresse handlar huvudsakligen om urbant dagvatten och dess management. Efter att ha disputerat på en avhandling om dagvattenbiofilter år 2010 har Godecke utvidgat sin forskning och arbetat med olika andra tekniker för dagvattenbehandling (t ex permeabla ytbeläggningar, infiltrationsstråk, dammar, våtmarker mm.), samt med dagvattenkvalité och dagvattnets påverkan på den naturliga miljön.

En viktig del av arbetet handlar om att undersöka grön dagvatteninfrastrukturs tekniska funktion i Sveriges kalla klimat samt att anpassa teknikerna till dessa förhållanden eftersom det krävande klimatet ofta ses som ett hinder för implementeringen. En annan tyngdpunkt av Godeckes forskning är relaterad till långtidsfunktionen av dagvattenanläggningar och underhållet av dessa. Det finns en risk att befintliga/uppförda anläggningar inte fungerar väl, t ex orsakat av bristande underhåll.

Med sin forskning vill Godecke medverka till att övervinna hinder för vidare implementering av dagvattenanläggningar samt bidra till anpassningen av grön infrastruktur till det kalla klimatet i norra Sverige, samt genom anpassat underhåll till anläggningar med lång livslängd.

Forskningsprojekt

Dag&Nät

[http://www.ltu.se/dag-nat]

Förbättra funktionen av gröna tak i krävande klimat

[http://www.ltu.se/research/subjects/VA-teknik/Forskningsprojekt/Forbattra-funktionen-av-grona-tak-i-kravande-klimat-2015-2017-1.142784]

Grön infrastruktur för hållbara städer

[http://www.ltu.se/research/subjects/VA-teknik/Forskningsprojekt/Gron-infrastruktur-for-hallbara-stader-2014-2016-1.142947]

Kunskapssammanställning - Dagvattenreningsanläggningar

[http://www.ltu.se/research/subjects/VA-teknik/Forskningsprojekt/Kunskapssammanstallning-Dagvattenreningsanlaggningar-2014-2015-1.142932]

Nydanande biofilter för dagvatten: att övervinna hinder för ökad implementering

[http://www.ltu.se/research/subjects/VA-teknik/Forskningsprojekt/Nydanande-biofilter-for-dagvatten-att-overvinna-hinder-for-okad-implementering-2011-2014-1.142950]

Hur osäkert är dagvattenprovtagning?

[http://www.ltu.se/research/subjects/VA-teknik/Forskningsprojekt/Hur-osakert-ar-dagvattenprovtagning-2013-1.142819]

Fett i avloppsnät - Kartläggning och åtgärdsförslag

[http://www.ltu.se/research/subjects/VA-teknik/Forskningsprojekt/Fett-i-avloppsnat-Kartlaggning-och-atgardsforslag-2007-2009-1.39087]

GrönNano

[http://www.ltu.se/research/subjects/VA-teknik/GreenNano]

GREEN/BLUE CITIES – Grön/blå infrastruktur för hållbara, attraktiva städer

[http://www.ltu.se/research/subjects/VA-teknik/Forskningsprojekt/Green-Blue-Cities]

Attract - Attraktiva, hållbara livsmiljöer i kallt klimat

[http://www.ltu.se/proj/Attract-Hallbar-samhallsplanering]

Publikationer

(33)
 1. Bioaccumulation of heavy metals in two wet retention ponds

  Søberg, L., Vollertsen, J., Blecken, G-T., Nielsen, A. H. &Viklander, M.2016i : Urban Water Journal.

  Publikation: Forskning - peer-reviewTidskriftsartikel

 2. Long-term hydraulic performance of stormwater infiltration systems

  Al-Rubaei, A., Viklander, M.&Blecken, G-T.sep 2015i : Urban Water Journal.12, 8, s. 660-67112 s.

  Publikation: Forskning - peer-reviewTidskriftsartikel

 3. Relocating a city, challenges and opportunities for the transition of water infrastructure in Kiruna

  Leonhardt, G., Bacchin, T. K., Mair, M., Zischg, J., Ljung, S., Rogers, B., Goldkuhl, L., Gustafsson, A-M., Sitzenfrei, R., Blecken, G-T., Ashley, R., Rauch, W., van Timmeren, A. &Viklander, M.2015Urban Drainage Modelling 2015: Proceedings of the 10th International Conference of Urban Drainage Modelling, Mont-Sainte-Anne, Québec, Canada 20-23 Swptember 2015. Maere, T., Tik, S., Duchense, S. & Vanrolleghem, P. A. (red.). s. 77-848 s.

  Publikation: Forskning - peer-reviewArtikel i konferenspublikation/proceedings

 4. Comparison of indicator bacteria concentrations obtained by automated and manual sampling of urban stormwater runoff

  Galfi, H., Nordqvist, K., Sundelin, M., Blecken, G-T., Marsalek, J.&Viklander, M.16 aug 2014i : Water, Air and Soil Pollution.225, 9, 2065

  Publikation: Forskning - peer-reviewTidskriftsartikel

 5. Fat, Oil, and Grease Accumulation in Sewer Systems: Comprehensive Survey of Experiences of Scandinavian Municipalities

  Mattsson, J., Hedström, A., Viklander, M.&Blecken, G-T.20 jan 2014i : Journal of Environmental Engineering.140, 3, 7 s., 04014003

  Publikation: Forskning - peer-reviewTidskriftsartikel

Mera...

Publicerad: 28 augusti 2006

Uppdaterad: 26 augusti 2015