Godecke-Tobias Blecken

Titel: Universitetslektor
Organisation: Luleå tekniska universitet
Forskningsämne: VA-teknik
Avdelning: Arkitektur och vatten
Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
E-post: godecke-Tobias.blecken@ltu.se
Telefon: 0920-491394
Rum: L208 - Luleå »
Ort: Luleå

Godecke Bleckens forskningsintresse handlar huvudsakligen om urbant dagvatten och dess management. Efter att ha disputerat på en avhandling om dagvattenbiofilter år 2010 har Godecke utvidgat sin forskning och arbetat med olika andra tekniker för dagvattenbehandling (t ex permeabla ytbeläggningar, infiltrationsstråk, dammar, våtmarker mm.), samt med dagvattenkvalité och dagvattnets påverkan på den naturliga miljön.

En viktig del av arbetet handlar om att undersöka grön dagvatteninfrastrukturs tekniska funktion i Sveriges kalla klimat samt att anpassa teknikerna till dessa förhållanden eftersom det krävande klimatet ofta ses som ett hinder för implementeringen. En annan tyngdpunkt av Godeckes forskning är relaterad till långtidsfunktionen av dagvattenanläggningar och underhållet av dessa. Det finns en risk att befintliga/uppförda anläggningar inte fungerar väl, t ex orsakat av bristande underhåll.

Med sin forskning vill Godecke medverka till att övervinna hinder för vidare implementering av dagvattenanläggningar samt bidra till anpassningen av grön infrastruktur till det kalla klimatet i norra Sverige, samt genom anpassat underhåll till anläggningar med lång livslängd.

Forskningsprojekt

Dag&Nät

[http://www.ltu.se/dag-nat]

Förbättra funktionen av gröna tak i krävande klimat

[http://www.ltu.se/research/subjects/VA-teknik/Forskningsprojekt/Forbattra-funktionen-av-grona-tak-i-kravande-klimat-2015-2017-1.142784]

Grön infrastruktur för hållbara städer

[http://www.ltu.se/research/subjects/VA-teknik/Forskningsprojekt/Gron-infrastruktur-for-hallbara-stader-2014-2016-1.142947]

Kunskapssammanställning - Dagvattenreningsanläggningar

[http://www.ltu.se/research/subjects/VA-teknik/Forskningsprojekt/Kunskapssammanstallning-Dagvattenreningsanlaggningar-2014-2015-1.142932]

Nydanande biofilter för dagvatten: att övervinna hinder för ökad implementering

[http://www.ltu.se/research/subjects/VA-teknik/Forskningsprojekt/Nydanande-biofilter-for-dagvatten-att-overvinna-hinder-for-okad-implementering-2011-2014-1.142950]

Hur osäkert är dagvattenprovtagning?

[http://www.ltu.se/research/subjects/VA-teknik/Forskningsprojekt/Hur-osakert-ar-dagvattenprovtagning-2013-1.142819]

Fett i avloppsnät - Kartläggning och åtgärdsförslag

[http://www.ltu.se/research/subjects/VA-teknik/Forskningsprojekt/Fett-i-avloppsnat-Kartlaggning-och-atgardsforslag-2007-2009-1.39087]

GrönNano

[http://www.ltu.se/research/subjects/VA-teknik/GreenNano]

GREEN/BLUE CITIES – Grön/blå infrastruktur för hållbara, attraktiva städer

[http://www.ltu.se/research/subjects/VA-teknik/Forskningsprojekt/Green-Blue-Cities]

Attract - Attraktiva, hållbara livsmiljöer i kallt klimat

[http://www.ltu.se/proj/Attract-Hallbar-samhallsplanering]

Publikationer

(39)
 1. A Simple Infiltration Test for Determination of Permeable Pavement Maintenance Needs

  Winston, R., Al-Rubaei, A., Blecken, G-T.& Hunt, W. F. 2016i : Journal of Environmental Engineering. 06016005

  Publikation: Forskning - peer-reviewTidskriftsartikel

 2. Bioaccumulation of heavy metals in two wet retention ponds

  Søberg, L., Vollertsen, J., Blecken, G-T., Nielsen, A. H. &Viklander, M.2016i : Urban Water Journal.13, 7, s. 697-70913 s.

  Publikation: Forskning - peer-reviewTidskriftsartikel

 3. Inter-Event and Intra-Event Variations of Indicator Bacteria Concentrations in the Storm Sewer System of the City of Östersund, Sweden

  Galfi, H., Haapala, J., Nordqvist, K., Westerlund, C., Blecken, G-T., Marsalek, J.&Viklander, M.2016i : Journal of Environmental Engineering.142, 7, 5 s., 06016003

  Publikation: Forskning - peer-reviewTidskriftsartikel

 4. Long-term hydraulic and treatment performance of a 19-year old constructed stormwater wetland- Finally maturated or in need of maintenance?

  Al-Rubaei, A., Engström, M., Viklander, M.&Blecken, G-T.2016i : Ecological Engineering.95, s. 73-8210 s.

  Publikation: Forskning - peer-reviewTidskriftsartikel

Mera...

Publicerad: 28 augusti 2006

Uppdaterad: 26 augusti 2015

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 800 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Orgnr: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2016