Godecke-Tobias Blecken

Titel: Universitetslektor
Organisation: Luleå tekniska universitet
Forskningsämne: VA-teknik
Avdelning: Arkitektur och vatten
Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
E-post: godecke-Tobias.blecken@ltu.se
Telefon: 0920-491394
Rum: F1106 - visa på karta »
Ort: Luleå

Forskningsområde

Mitt forskningsintresse är rening och fördröjning av dagvatten med fokus på grön infrastruktur och ”Lokalt omhändertagande av dagvatten” (LOD), t ex dagvattenbiofilter, gröna tak, våtmarker, dammar och infiltrationssystem. Jag har arbetat med anpassningen av sådana tekniker till speciella förhållanden (t ex kalla eller torra klimat) samt deras långtidsfunktion och underhållsbehov. Vidare har jag arbetat med att undersöka dagvattenkvalitén och miljöpåverkan av obehandlade dagvattenutsläpp.

Jag har dessutom bearbetat ett projekt om fettutsläpp till avloppsnät.

Bakgrund

Godecke har en civilingenjörsexamen från Rostocks universitet, Tyskland (2004) samt en doktorsexamen i VA-teknik från LTU (2010). Han har arbetat inom forskargruppen Stadens Vattensystem sedan juli 2005.

Tidigare arbetade han som miljöhandläggare på Länsstyrelsen i Norrbottens län (2005).

Publikationer

(32)
 1. Bioaccumulation of heavy metals in two wet retention ponds

  Søberg, L. , Vollertsen, J.,Blecken, G-T. , Nielsen, A. H. &Viklander, M.2015 i :Urban Water Journal .

  Publikation: Forskning - peer-reviewTidskriftsartikel

 2. Long-term hydraulic performance of stormwater infiltration systems

  Al-Rubaei, A. ,Viklander, M.&Blecken, G-T.2015 i :Urban Water Journal .12 s.

  Publikation: Forskning - peer-reviewTidskriftsartikel

 3. Comparison of indicator bacteria concentrations obtained by automated and manual sampling of urban stormwater runoff

  Galfi, H. ,Nordqvist, K. , Sundelin, M.,Blecken, G-T. ,Marsalek, J.&Viklander, M.16 aug 2014 i :Water, Air and Soil Pollution .225 ,9 , 2065

  Publikation: Forskning - peer-reviewTidskriftsartikel

 4. Fat, Oil, and Grease Accumulation in Sewer Systems: Comprehensive Survey of Experiences of Scandinavian Municipalities

  Mattsson, J. ,Hedström, A. ,Viklander, M.&Blecken, G-T.20 jan 2014 i :Journal of Environmental Engineering .140 ,3 ,7 s. 04014003

  Publikation: Forskning - peer-reviewTidskriftsartikel

 5. Long-term treatment efficiency of a constructed stormwater wetland: preliminary results

  Al-Rubaei, A. , Engström, M.,Viklander, M.&Blecken, G-T.10 sep 2014

  Publikation: Forskning - peer-reviewKonferensbidrag

Mera...

Publicerad: 28 augusti 2006

Uppdaterad: 5 februari 2015