Godecke-Tobias Blecken

Titel: Forskarassistent
Organisation: Luleå tekniska universitet
Enhet: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Avdelning: Arkitektur och vatten
Forskningsämne: VA-teknik
Email: godecke-Tobias.blecken@ltu.se
Telefon: 0920-491394
Rum: F1106 - visa på karta »
Ort: Luleå

Forskningsområde

Mitt forskningsintresse är rening och fördröjning av dagvatten med fokus på grön infrastruktur och ”Lokalt omhändertagande av dagvatten” (LOD), t ex dagvattenbiofilter, gröna tak, våtmarker och genomsläppliga ytbeläggningar. Jag har arbetat med anpassningen av sådana tekniker till speciella förhållanden (t ex kalla eller torra klimat) samt deras långtidsfunktion och underhållsbehov. Vidare har jag arbetat med att undersöka dagvattenkvalitén och miljöpåverkan av obehandlade dagvattenutsläpp.

Jag har dessutom bearbetat ett projekt om fettutsläpp till avloppsnät.

Bakgrund

Godecke har en civilingenjörsexamen från Rostocks universitet, Tyskland (2004) samt en doktorsexamen i VA-teknik från LTU (2010). Han har arbetat inom forskargruppen Stadens Vattensystem sedan juli 2005.

Tidigare arbetade han som miljöhandläggare på Länsstyrelsen i Norrbottens län (2005).

Publicerad: 28 augusti 2006

Uppdaterad: 28 oktober 2010

Luleå tekniska universitet