Ida Burlin

Titel: IT-administratör
Organisation: Luleå tekniska universitet
Avdelning: VSS Infrastruktur
Enhet: Verksamhetsstöd
E-post: ida.burlin@ltu.se
Telefon: 0920-492448
Rum: E1103 - Luleå »
Ort: Luleå

Jag arbetar som tekniker innom delområdet infrastruktur vid IT-service. Delområdet har ansvar för planering, drift och felavhjälpning på LTU:s IT-infrastruktur och centrala IT-system.

Publicerad: 13 maj 2009

Uppdaterad: 28 augusti 2014