Malin Lindberg

Titel: Biträdande professor
Organisation: Luleå tekniska universitet
Forskningsämne: Genus och teknik
Avdelning: Arbetsvetenskap
Enhet: Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
E-post: malin.lindberg@ltu.se
Telefon: 0920-491082
Rum: A152 - Luleå »
Ort: Luleå

Malin Lindberg är docent i genus och teknik och verksam som forskare vid Luleå tekniska universitet. Hon forskar om inkluderande innovation med särskilt fokus på social innovation, platsinnovation, genusdriven innovation, kvinnors företagande och innovation, samt jämställdhetsinnovation i mansdominerade näringar såsom skogsindustrin och tillverkningsindustrin.

Malin Lindberg har utfört en rad forskningsprojekt och forskningsuppdrag med finansiering från bland andra VINNOVA, Tillväxtverket, Besöksnäringens Forsknings- och Utvecklingsfond och EU:s regionalfond. 

Metodologiskt är hon specialiserad på interaktiv forskning, där ny kunskap utvecklas i samverkan mellan akademi och samhälle. De forskningsfrågor som ställs ska då ha både akademisk och samhällelig relevans och ska leda till såväl teoretisk utveckling som praktisk förändring.

Hennes avhandling, som publicerades 2010, har titeln "Samverkansnätverk för innovation - en interaktiv och genusvetenskaplig utmaning av innovationsforskning och innovationspolitik".

Relaterade länkar

Avhandling Malin Lindberg i fulltext

[http://pure.ltu.se/portal/files/4977711/Malin_Lindberg_Doc2010.pdf]

Publikationer

(68)
 1. Democratising Innovation Policy by Gender Scientific Participatory Research

  Lindberg, M.2016Action Research for Democracy: New Ideas and Perspectives from Scandinavia. Gunnarsson, E., Hansen, H. P., Steen Nielsen, B. & Sriskandarajah, . N. (red.). New York: Routledge, 22 s. (Routledge advances in research methods; Nr 17).

  Publikation: Forskning - peer-reviewKapitel i bok

 2. Gendered social innovation: A theoretical lens for analysing structural transformation in organisations and society

  Lindberg, M., Forsberg, L.& Karlberg, H. 2015i : International Journal of Social Entrepreneurship and Innovation.3, 6, s. 472-48312 s.

  Publikation: Forskning - peer-reviewTidskriftsartikel

 3. Samhällsdesign genom platsinnovation

  Lindberg, M., Ericson, Å., Gelter, J.& Karlberg, H. 7 okt 2015i : Design Research Journal.-, 1, s. 9-135 s.

  Publikation: Forskning - peer-reviewTidskriftsartikel

 4. Social change through place innovation

  Lindberg, M., Ericson, Å., Gelter, J.& Karlberg, H. 7 okt 2015i : Design Research Journal.-, 1, s. 9-135 s.

  Publikation: Forskning - peer-reviewTidskriftsartikel

 5. Undoing gender by social innovation policies?

  Lindberg, M.11 jun 2015

  Publikation: Forskning - peer-reviewKonferensbidrag

Mera...

Publicerad: 28 augusti 2006

Uppdaterad: 19 juli 2015