Malin Lindberg

Titel: Biträdande professor
Organisation: Luleå tekniska universitet
Forskningsämne: Genus och teknik
Avdelning: Arbetsvetenskap
Enhet: Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
E-post: malin.lindberg@ltu.se
Telefon: 0920-491082
Rum: A152 - visa på karta »
Ort: Luleå

Malin Lindberg är docent i genus och teknik och verksam som forskare vid Luleå tekniska universitet. Hon forskar om inkluderande innovation med särskilt fokus på social innovation, platsinnovation, genusdriven innovation, kvinnors företagande och innovation, samt jämställdhetsinnovation i mansdominerade näringar såsom skogsindustrin och tillverkningsindustrin.

Malin Lindberg har utfört en rad forskningsprojekt och forskningsuppdrag med finansiering från bland andra VINNOVA, Tillväxtverket, Besöksnäringens Forsknings- och Utvecklingsfond och EU:s regionalfond. 

Metodologiskt är hon specialiserad på interaktiv forskning, där ny kunskap utvecklas i samverkan mellan akademi och samhälle. De forskningsfrågor som ställs ska då ha både akademisk och samhällelig relevans och ska leda till såväl teoretisk utveckling som praktisk förändring.

Hennes avhandling, som publicerades 2010, har titeln "Samverkansnätverk för innovation - en interaktiv och genusvetenskaplig utmaning av innovationsforskning och innovationspolitik".

Relaterade länkar

Avhandling Malin Lindberg i fulltext

[http://pure.ltu.se/portal/files/4977711/Malin_Lindberg_Doc2010.pdf]

Publikationer

(63)
 1. Undoing gender by social innovation policies?

  Lindberg, M.11 jun 2015

  Publikation: Forskning - peer-reviewKonferensbidrag

 2. Four levels of social Innovations in women's networks

  Berglund, K-E.&Lindberg, M.2014

  Publikation: Forskning - peer-reviewKonferensbidrag

 3. From exclusion to inclusion in public innovation support?: Innovative practices in bottom-up networks

  Lindberg, M.31 dec 2014 i :Scandinavian Journal of Public Administration .18 ,4 ,s. 91-10719 s.

  Publikation: Forskning - peer-reviewTidskriftsartikel

 4. Quadruple Helix as a way to bridge the gender gap in entrepreneurship?: the case of an innovation system project in the Baltic Sea region

  Lindberg, M. , Lindgren, M. & Packendorff, J.1 mar 2014 i :Journal of the Knowledge Economy .5 ,1 ,s. 94-11320 s.

  Publikation: Forskning - peer-reviewTidskriftsartikel

Mera...

Publicerad: 28 augusti 2006

Uppdaterad: 19 juli 2015