Malin Lindberg

Titel: Biträdande professor
Organisation: Luleå tekniska universitet
Forskningsämne: Genus och teknik
Avdelning: Arbetsvetenskap
Enhet: Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
E-post: malin.lindberg@ltu.se
Telefon: 0920-491082
Rum: A152 - Luleå »
Ort: Luleå

Malin Lindberg är docent i genus och teknik och verksam som forskare vid Luleå tekniska universitet. Hon forskar om inkluderande innovationsutveckling med fokus på bl.a. social innovation, genusdriven innovation, idéburen innovation och platsinnovation. Hon utforskar även inkluderande innovationspotentialer i skärningspunkter mellan olika branscher, sektorer, innovationsformer m.m. samt genus- och mångfaldsmedveten organisationsutveckling i mansdominerade näringar såsom skogsindustrin och tillverkningsindustrin.

Metodologiskt är hon specialiserad på interaktiv forskning, där ny kunskap utvecklas i samverkan mellan akademi och samhälle. Hon undervisar om kunskapsbaserade jämställdhetsinsatser i organisationer och samhälle.

Hon har utfört en rad projekt och uppdrag med finansiering från bland andra VINNOVA, Tillväxtverket, Besöksnäringens Forsknings- och Utvecklingsfond, EU:s regionalfond och på uppdrag av bland andra Ramböll, Sweco, Kontigo, Sveaskog, Länsstyrelser, regioner m.fl. 

Publikationer

(73)
 1. Boundary dimensions of social innovation: negotiating conflicts and compatibilities when developing a national agenda

  Lindberg, M.& Portinson Hylander, J. 2016i : Innovation (Abingdon).

  Publikation: Forskning - peer-reviewTidskriftsartikel

 2. Democratising Innovation Policy by Gender Scientific Participatory Research

  Lindberg, M.2016Action Research for Democracy: New Ideas and Perspectives from Scandinavia. Gunnarsson, E., Hansen, H. P., Steen Nielsen, B. & Sriskandarajah, . N. (red.). New York: Routledge, s. 62-7413 s. (Routledge advances in research methods; Nr 17).

  Publikation: Forskning - peer-reviewKapitel i bok

 3. Gender dimensions in women’s networking for social innovation

  Lindberg, M., Forsberg, L. & Karlberg, H. 25 mar 2016i : Innovation (Abingdon).29, 4, s. 408-421 14 s.

  Publikation: Forskning - peer-reviewTidskriftsartikel

 4. Regional social innovation: Pinpointing socially inclusive change for smart, inclusive and sustainable growth in European regional development policy

  Lindberg, M.&Jansson, A.2016i : International Journal of Innovation and Regional Development.7, 2, s. 123-14018 s.

  Publikation: Forskning - peer-reviewTidskriftsartikel

 5. Social innovation i Svenska kyrkan

  Berglund, K-E., Lindberg, M.& Nahnfeldt, C. 2016i : Svensk kyrkotidning.112, 1, s. 131 s.

  Publikation: PopulärvetenskapTidskriftsartikel

Mera...

Publicerad: 28 augusti 2006

Uppdaterad: 6 september 2016

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 800 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Orgnr: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2016