Peter Törlind

Titel: Universitetslektor, Avdelningschef
Organisation: Luleå tekniska universitet
Forskningsämne: Produktinnovation
Avdelning: Innovation och Design
Enhet: Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
E-post: Peter.Torlind@ltu.se
Telefon: 0920-492412
Rum: A3540 - Luleå »
Ort: Luleå

Avdelningschef på Avdelningen för Innovation och design
PHD, Universitetslektor

BIOGRAFI

Peter tog sin civilingenjörsexamen i maskinteknik 1996 från Luleå tekniska universitet, senare gick han med i Polhemslaboratoriet för forskning inom distribuerat ingenjörsarbete. Han fick sin doktorsexamen 2002 med avhandlingen "Distributed Engineering - verktyg och metoder för distribuerad produktutveckling".

Han är nu universitetslektor vid forskningsämnet produktinnobation.. Peter undervisar flera kurser i  både på grundnivå och avancerad nivå. Hans kärnkompetens är distribuerat ingenjörsarbete, global produktutveckling, samarbete kring utformning och fysiska miljöer för ett gemensamt arbete och skrivit ca 30 uppsatser på detta område.

Peter är också ett samarbete grundarna av Alkit Communications, ett spin off-företag från Luleå tekniska universitet som utvecklar applikationer för högkvalitativa samarbete.

FORSKNING

Stora organisationer till exempel flyg- och bilindustrin har av bland annat kompetensskäl lagt komponentkonstruktion och tillverkning på olika orter. Större företag har dessutom en tendens att i ökande grad lägga ut konstruktion och tillverkning av komponenter och delsystem på underleverantörer och partners. Detta blir alltmer vanligt eftersom produkterna blir mer och mer komplexa och man i ökande grad behöver specialistkompetens som ofta inte finns inom det egna företaget. Dessa partners finns ofta på olika orter. För att förenkla kommunikationen mellan de tvärfunktionella grupperna bör man använda system där man snabbt och enkelt kan visualisera idéer och koncept så att alla förstår, kan medverka och ge synpunkter. 

Genom att använda dessa system kan designteam utnyttja den gemensamma potentialen som finns i teamet på bästa sätt och tänka tillsammans istället för att dela upp arbetet.

HANDLEDNING

Har tidigara handlett följande doktorander:

 • Anna Karlsson, PhD 2014
 • Jörgen Nordmark, PhD, 2014
 • Mikael Nybacka, PhD, 2009
 • Mattias Bergström, PhD, 2009


UNDERVISNING

Examinator för följande kurser:

 • M7016T – Kreativ Konceptutveckling, Examinator
 • M0024T– IDÉ-utvecklarna, Examinator
 • A0013A – Produkt- och produktionsdesign, Examinator
 • D0017A – Produktvisualisering, Examinator

Undervisar även i följande kurser

 • M7014T – Produktutvecklingsprocesser
 • D7014A – Examensarbete i teknisk design, produktdesign, civilingenjör
 • D0023A – Examensarbete i teknisk design, produktdesign, högskoleingenjör


ÖVRIGT

 • 2004 års CONEX-stipendiat och mottagare av 25000 SEK för sina insatser inom datorstödd produktutveckling.

CV Peter Törlind

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.9906!/file/CV-PeterTorlind-110325.pdf]

Publikationer

(50)
 1. Mitigating lack of knowledge: a study of ideas in innovative projects

  Karlsson, A.&Törlind, P.2016i : International Journal of Design Creativity and Innovation.s. 118 s.

  Publikation: Forskning - peer-reviewTidskriftsartikel

 2. Collaborative Design

  Törlind, P.dec 2015i : Indian Institute of Science. Journal.95, 4, s. 353-36311 s.

  Publikation: Forskning - peer-reviewTidskriftsartikel

 3. Design: process och metod

  Wikberg-Nilsson, Å., Ericson, Å.&Törlind, P.28 aug 2015 Lund: Studentlitteratur. 237 s.

  Publikation: UtbildningBok

 4. Enhancing Student motivation: "raise the bar"

  Håkansson, A.&Törlind, P.2014 Design education & human technology relations : proceedings of the 16th International Conference on Engineering and Product Design Education, University of Twente, Enschede, the Netherlands 4th - 5th September 2014 . Bohemia, E., Eger, A. & Eggink, W. (red.). Glasgow: Design Society, Kap. 9, s. 414-4196 s.

  Publikation: Forskning - peer-reviewArtikel i konferenspublikation/proceedings

 5. Innovationspiloter: studenter ökar innovationsförmågan hos företag

  Törlind, P.2014NU 2014 : Umeå 8-10 oktober : abstracts. Umeå: Umeå universitet. Pedagogiska institutionen, s. 203

  Publikation: Forskning - peer-reviewAbstract i konferenspublikation/proceedings

 6. Managing rejected ideas from projects: a way to avoid idea cemeteries

  Karlsson, A., Törlind, P.& Johansson, C. 17 jun 2014

  Publikation: Forskning - peer-reviewKonferensbidrag

 7. TD-Challenge: erfarenheter från temadag för Teknisk design

  Törlind, P.&Wikberg-Nilsson, Å.2014NU 2014 : Umeå 8-10 oktober : abstracts. Umeå: Umeå universitet. Pedagogiska institutionen, s. 1911 s.

  Publikation: Forskning - peer-reviewAbstract i konferenspublikation/proceedings

 8. A deep dive into creative thinking: the now-wow-how framework

  Ericson, Å.&Törlind, P.2013Proceedings of the 19th International Conference on Engineering Design (ICED13), Design for Harmonies: Human Behaviour in Design. Linderman, U., Venkataraman, S., Kim, Y. S., Lee, S. W., Badke-Schaub, P. & Sato, K. (red.). Design Society, Vol. 7, s. 337-34610 s. (Proceedings of the International Conference on Engineering Design ; Nr 7, Vol. 75).

  Publikation: Forskning - peer-reviewArtikel i konferenspublikation/proceedings

 9. Snowflake: en bred bok om design- och utvecklingsprocesser

  Wikberg-Nilsson, Å., Ericson, Å.&Törlind, P.2013 Luleå: Luleå tekniska universitet. 79 s.

  Publikation: UtbildningBok

 10. What happens to rejected ideas?: exploring the life of ideas following the completion of projects

  Karlsson, A.&Törlind, P.2013Proceedings of the 19th International Conference on Engineering Design (ICED13): Design For Harmonies. Lindemann, U., Venkataraman, S., Kim, Y. S., Lee, S. W., Cantamessa, M. & Yannou, B. (red.). Design Society, Vol. 3, s. 229-23810 s. (Proceedings of the International Conference on Engineering Design ; Nr 3, Vol. 75).

  Publikation: Forskning - peer-reviewArtikel i konferenspublikation/proceedings

Mera...

Publicerad: 28 augusti 2006

Uppdaterad: 28 oktober 2015