Anmälan till exjobbsredovisning

(* = obligatorisk uppgift)
OBS! handledare ska ha godkänt ditt arbete för redovisning innan du fyller i detta formulär.
Kontaktinformation
Förnamn *
Efternamn *
E-post *
Program *
Examinator *
Handledare *
Ev. Extern handledare / Företag
Omfattning (hp)
Svensk titel
Engelsk titel
Har du skrivit examensarbetet tillsammans med någon? Vem?
Redovisningstillfälle* *
Min handledare har godkänt muntlig redovisning
Ange om du har en egen opponent**
Vilket språk ska du presentera på?


Ska du opponera på någon vid detta tillfälle?


Ev. namn på person du vill opponera på
Övriga upplysningar
Kontakt:
sbn-exjobb@ltu.se
* Alla redovisningar av examensarbeten vid SBN samordnas - därför finns det några tillfällen per år att välja mellan (se hemsidan för mer info om dessa samt sista anmälningsdag)

**Opponering kommer så långt det är möjligt att ske enligt eget val men kan i vissa fall ändras så att studenter får opponera korsvis på varandras arbeten. Detta fördelas så att det fungerar tids- och lokalmässigt med programmet under dagen
Du som fyller i formuläret godkänner därmed att dina uppgifter registreras. Registret används för administration av anmälningar och enkäter. Läs mer här »
   
Luleå tekniska universitet
Org-nr: 202100-2841
Vat-nr: SE202100284101