Kopia av examensbevis

(* = obligatorisk uppgift)
Fyll i nedanstående formulär
så återkommer vi med en kopia på ditt examensbevis.

OBS! Gäller endast dig som har tagit ut examen.

Gäller din förfrågan:
- Lärarutbildning innan 1977 måste du vända dig till Landsarkivet i Härnösand, 010-476 80 00
- Hälsovetenskaps utbildningar innan 1999 måste du vända dig till Landstingsarkivet, 0920-719 93
Förnamn *
Efternamn *
Personnummer (ååmmdd-xxxx) * Svenskt personnummer
Utdelningsadress *
Postnummer *
Ort *
Telefon *
E-post
Ev tidigare efternamn
Utbildning/inriktning *
Examensår *
Fritext:
Du som fyller i formuläret godkänner därmed att dina uppgifter registreras. Registret används för administration av anmälningar och enkäter. Läs mer här »
   
Luleå tekniska universitet
Org-nr: 202100-2841
Vat-nr: SE202100284101