Ansökan elitidrottsavtalet

* obligatorisk uppgift

Ansökan elitidrottsavtal

Luleå tekniska universitet vill bidra till elitidrottens utveckling genom att vara ett elitidrottsvänligt lärosäte och därmed möjliggöra för studenter att kombinera elitidrott med studier. Avsikten är att, inom ramen för gällande bestämmelser, bereda särskilda möjligheter för elitidrottande studenter att på smidigaste sätt genomföra sina studier i kombination med sitt elitidrottande.

För att komma ifråga inom ramen för universitetets satsning ”Det idrottsvänliga universitetet” ska du vara antagen till kurs eller program vid Luleå tekniska universitet, utöva en idrott som ingår i något av Riksidrottsförbundets 72 specialidrottsförbund samt vara:
• Aktiv på elitidrottsvänligt lärosäte-nivå (EVL-nivå).
ELLER
• Individuell elitidrottare som tävlar på lägst nationell mästerskapsnivå. Eller:
• Elitidrottare inom lagidrott som spelar i någon av de två högsta nationella serierna (under förutsättning att det finns minst fyra nivåer totalt). Eller:
• Huvudtränare, det vill säga tränare för individuell elitidrottare, elitlag, förbundskapten för landslag eller förbundstränare på lägst nationell eller internationell nivå.

En förutsättning för att du ska omfattas av detta avtal är att du kan styrka ditt idrottsutövande genom intyg från ditt specialidrottsförbund (för studenter på EVL-nivå) eller din idrottsförening (för studenter på nationell nivå).

Kontaktuppgifter

Godkända filtyper: pdf, ps, zip, gzip
(Max 50Mb)
Luleå tekniska universitet
Org-nr: 202100-2841
Vat-nr: SE202100284101