Risk, Tillbud, Olycka STUDENT

* obligatorisk uppgift
Utredning av risk, tillbud, olycka – STUDENT

En händelse där studenten skadat sig ska alltid anmälas till Försäkringskassan. Verksamhetsansvarig kontaktar studenten. Verksamhetsansvarig och student fyller tillsammans i anmälan arbetsskada till Försäkringskassan.
Luleå tekniska universitet
Org-nr: 202100-2841
Vat-nr: SE202100284101