Jag är intresserad av att en ekonomistudent gör praktik på mitt företag

* obligatorisk uppgift
Luleå tekniska universitet
Innovationskontoret
Johanna Carlsson
Org-nr: 202100-2841
Vat-nr: SE202100284101