Nominering till pedagogiskt pris

* obligatorisk uppgift

Instruktion

Priserna delas ut för insatser som främjar god utbildning, god lärandemiljö och ökad kvalitet i lärandet. I bedömningen beaktas också kriterier för Nydanande utbildning. Ange din/er motivering till nomineringen genom konkreta exempel för respektive kriterium.

Nomineringen är inlämnad av

OBS! Det är inte möjligt att nominera sig själv
Luleå tekniska universitet
Maria Krantz
Org-nr: 202100-2841
Vat-nr: SE202100284101