Anmälan till lunchföreläsning- studier och praktik utomlands

* obligatorisk uppgift

Tid och plats för höstens lunchföreläsningar

Zoom möte

Zoom länken mailat 1-2 dagar innan mötet .
Luleå tekniska universitet
Org-nr: 202100-2841
Vat-nr: SE202100284101