Anmälan om studieavbrott på program

(* = obligatorisk uppgift)
Personlig information
Förnamn *
Efternamn *
Personnummer (ååmmdd-xxxx) * Svenskt personnummer
Utdelningsadress *
Postnummer *
Ort *
E-post *
Användarnamn (ex. asdfgh-1) *
Information om avbrott
Om du har tänkt ta en paus i dina studier ska du ansöka om studieuppehåll via formuläret ansökan om studieuppehåll.

Du ansöker om studieavbrott om du avser att inte slutföra dina studier på programmet.

Datum för studieavbrott är det datum vi får in ansökan till Studenttorget. Vi lägger även in avbrott på kurserna inom programmet.
Du fyller i formuläret först när du har fått resultat på alla kurser du har avsett att avsluta.

Det är inte säkert att du kan återkomma till programmet om du gör ett avbrott.

Är du osäker på hur du ska göra, kontakta Studenttorget.
Jag har tagit del av ovanstående information *
Avbrott från program/arena: *
Anledning till studieavbrottet


Fritext:
Du som fyller i formuläret godkänner därmed att dina uppgifter registreras. Registret används för administration av anmälningar och enkäter. Läs mer här »
   
Luleå tekniska universitet
Org-nr: 202100-2841
Vat-nr: SE202100284101