Ansökan om rättning eller omprövning av betygsbeslut

* obligatorisk uppgift
OBS! Om formuläret är öppet för länge "timar" det ut. Skriv dina motiveringar i ett textredigeringsprogram innan och klistra in det sedan. Stäng detta fönster innan du börjar om.

Personinformation

Jag studerar i

Rättelse eller omprövning

Ändring av betygsbeslut kan ske i form av rättelse eller omprövning. På skrivelsen ska du ange om det är rättelse eller omprövning som avses. Du ska vidare ange vari felaktigheten eller den felaktiga bedömningen, enligt din mening, består.

Rättelse av betygsbeslut
Om du anser att betygsbeslutet är grundat på skrivfel, räknefel eller annat förbiseende kan du begära rättelse av betygsbeslutet.

Omprövning av betygsbeslut
Om du anser att examinators beslut är uppenbart oriktigt har du möjlighet att begära omprövning av betygsbeslutet.

Förvaltningslag (1986:223) 26, 27 §§
Högskoleförordning (1993:100) 23, 24 §§

OBS! Följande exempel på motiveringar är inte giltiga skäl

1) Jag har tittat på en annan students tentamen och tycker att jag skall få lika många poäng som han/hon för vi har svarat ungefär likadant.

2) Jag ligger nära gränsen för godkänt, kan du titta om du kan hitta några fler poäng.

3) Jag tycker att jag borde få ett till poäng på fråga xx.

4) Kan du titta på min tentamen igen.

Innan du fyller i formuläret

Om du kommer att skriva mycket i din motivering rekommenderar vi att du skriver den texten i ett annat program som till exempel Word eller Notepad och sedan klistrar in texten i formuläret.

När formuläret är öppet för länge så "timar" det ut och det går inte att skicka in.

Tentorna makuleras efter två år, därefter kan du inte ansöka om omprövning.
Godkända filtyper: pdf, ps, zip, gzip
(Max 10Mb)
Luleå tekniska universitet
Org-nr: 202100-2841
Vat-nr: SE202100284101