Ansökan - tentaanpassning

(* = obligatorisk uppgift)
Ansökan måste skickas in senast sista anmälningsdag för aktuell tenta-/omtentaperiod, se Tentamens hemsida under Examination på Studentwebben.
Förnamn *
Efternamn *
Personnummer (ååmmdd-xxxx) * Svenskt personnummer
E-post *
Behov
Förlängd tentatid
Tentera i mindre grupp
Tenta vid dator (endast att skriva på)
Tenta vid dator med uppläsning/talsyntes (Word eller PDF)
Talböcker
Litteraturlista (enbart för talböcker)
Jag skriver tentan på följande ort:
Tentamen
Fyll i fälten kurskod och tentamensdatum
Kurskod *
Datum (ÅÅ-MM-DD) *
Övrigt
Du som fyller i formuläret godkänner därmed att dina uppgifter registreras. Registret används för administration av anmälningar och enkäter. Läs mer här »
   
Luleå tekniska universitet
tentamen@ltu.se
Org-nr: 202100-2841
Vat-nr: SE202100284101