Beställ kursvärdering 2019/2020

(* = obligatorisk uppgift)
Förnamn *
Efternamn *
Telefonnr
Kursnamn *
Kurskod *
Antal kursdeltagare *
Rapportmottagare (e-post) *
Institution
Läsperiod
Typ av kursutvärdering
Mall
Vill du lägga till egna frågor till utvärderingen?
Övrigt
Information pappersenkäter
När ni fått tillbaka de ifyllda enkäterna förmedlas dessa till Service Point för skanning. Detta kan göras på olika sätt. 1) Skicka dem till Service Point via internpost. 2) Lämna dem personligen till Service Point. Det går också bra om ni på er avdelning samlar ihop flera enkäter och distribuerar alla på en gång.
Du som fyller i formuläret godkänner därmed att dina uppgifter registreras. Registret används för administration av anmälningar och enkäter. Läs mer här »
   
Luleå tekniska universitet
Org-nr: 202100-2841
Vat-nr: SE202100284101