Anmälan till SFC:s sommarskola 17-21 augusti 2015

* obligatorisk uppgift

Betalning

Sommarskolan kostar 2 000 kr exklusive moms för medlemmar i SFC.
Kostnaden för externa deltagare är 10 000 kr exklusive moms.
Betala till bankgironr 5050-0495. Ange ref 201402 + namn vid betalning. Det går bra att betala för flera deltagare samtidigt, men då måste ni maila en deltagarlista till Lena Nilsson på lena.nilsson@ltu.se.
För deltagare från icke statliga myndigheter tillkommer 25% moms. Avgiften blir då 2 500 kr inkl. moms.

Sista betalningsdag är 10 augusti 2015

Behov av särskild kost?

Resa och boende

Deltagarna förväntas ordna med resa. Vi har reserverat rum för sommarskolans deltagare på hotell Panorama i Göteborg.
Luleå tekniska universitet
Svenskt förgasningscentrum
Telefon: Information +46 920 49 1221
Org-nr: 202100-2841
Vat-nr: SE202100284101