Fråga oss

* obligatorisk uppgift
PROGRAMVÄGLEDNING
Om din fråga är kopplad till ett program

ALLMÄN STUDIEVÄGLEDNING
Om du har frågor inför ditt val av utbildning eller är osäker på om du valt rätt utbildning
Luleå tekniska universitet
Org-nr: 202100-2841
Vat-nr: SE202100284101