Omregistrering av kurs

* obligatorisk uppgift
OBS! Du ska endast ansöka om omregistrering om du ska vara delaktig i undervisning. Om du behöver tillgång till kursmaterial kan du ansöka om tillgång till kursrum i Canvas via formulär på Studentwebben.

Alla omregistreringar görs i mån av plats och vissa kurser, främst med individuell undervisning/handledning, kan ha speciella regler för omregistrering.

Ansök om omregistrering i god tid innan terminsstart, gärna senast 15 april respektive 15 oktober.

Viktigt
• För att du ska kunna bli omregistrerad måste det finnas ett kurstillfälle när du vill läsa kursen, samt plats i kursen, sök på studentwebben
• Institutionen behandlar din ansökan efter att ordinarie registreringstid till kursen har passerat och eventuell reservantagning slutförts.
• Om du beviljas omregistrering får du automatiskt tillgång till kursrum i Canvas. På Mitt LTU kan du se dina registreringar.
• Du får besked från kursgivande institution om din ansökan inte beviljas.
• Ansöker du om studiemedel i samband med omregistreringen bör du först kontrollera med CSN vilka regler som gäller.

Ansökan om omregistrering av kurs

Jag ansöker om omregistrering enligt följande:
Luleå tekniska universitet
Org-nr: 202100-2841
Vat-nr: SE202100284101