Kontakt för webbplatsen

Vid generella frågor kring ltu.se kontakta webborganisationen enligt nedan. Gäller det innehåll på en specifik sida kontakta sidansvarig/redaktör för aktuell sida.

Vid IT-frågor kan du kontakta Servicedesk på tre olika sätt: via telefon 0920-49 1664, personligt besök eller webb. Servicedesk hanterar IT frågor som uppstår på alla campusorter. 

Kontakta webborganisationen

Henrik Sundberg

Sundberg, Henrik - Webmaster

Organisation: Kommunikation och varumärke, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-492171
Rum: B307 - Luleå»
Maria Groth

Groth, Maria - Webbassistent

Organisation: Kommunikation och varumärke, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-491856
Rum: B307 - Luleå»
Alexandra Lind

Lind, Alexandra - Webbadministratör

Organisation: Universitetsbiblioteket, Kundtjänst, och pedagogiskt stöd, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-491562
Ingalill Wäppling

Wäppling, Ingalill - Utbildningsadministratör

Organisation: VSS Studentservice, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-492066
Rum: B281 - Luleå»
Melina Granberg

Granberg, Melina - Kommunikatör, HLV

Organisation: Kommunikation och varumärke, VSS HLV, Verksamhetsstöd, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Institutionen för hälsovetenskap
Telefon: 0920-492443

Alfredsson, Linda - Kommunikatör, SRT

Organisation: Kommunikation och varumärke, VSS SRT, Verksamhetsstöd, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0920-491927
Lars Andersson

Andersson, Lars - Kommunikatör

Organisation: Kommunikation och varumärke, Verksamhetsstöd, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-491213
Ted Karlsson

Karlsson, Ted - Kommunikatör, TVM

Organisation: Kommunikation och varumärke, VSS TVM, Verksamhetsstöd, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491918
Rum: E215 - Luleå»
Richard Renberg

Renberg, Richard - Kommunikatör, SBN

Organisation: Kommunikation och varumärke, VSS SBN, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-491708