Kontakt för webbplatsen

Publicerad: 18 april 2013

Vid generella frågor kring ltu.se kontakta webborganisationen enligt nedan. Gäller det innehåll på en specifik sida kontakta sidansvarig/redaktör för aktuell sida.

Vid IT-frågor kan du kontakta Servicedesk på tre olika sätt: via telefon 0920-49 1664, personligt besök eller webb. Servicedesk hanterar IT frågor som uppstår på alla campusorter. 

Kontakta webborganisationen

Henrik Sundberg

Sundberg, Henrik - Webmaster

Organisation: Kommunikation och varumärke, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-492171
Rum: B307 - Luleå»
Maria Groth

Groth, Maria - Webbassistent

Organisation: Kommunikation och varumärke, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-491856
Rum: B307 - Luleå»
Alexandra Lind

Lind, Alexandra - Webbadministratör

Organisation: Universitetsbiblioteket, VSS Pedagogiskt stöd och användarsupport, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-491562
Heather Jacksic

Jacksic, Heather - Projektledare

Organisation: Studentservice, Studentservice, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-491762
Rum: B016 - Luleå»

Alfredsson, Linda - Kommunikatör, SRT

Organisation: Kommunikation och varumärke, VSS SRT, Verksamhetsstöd, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0920-491927
Lars Andersson

Andersson, Lars - Kommunikatör

Organisation: Kommunikation och varumärke, Verksamhetsstöd, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-491213
Åsa Stubbfält

Stubbfält, Åsa - Kommunikatör

Organisation: Kommunikation och varumärke, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-492102
Ted Karlsson

Karlsson, Ted - Kommunikatör, TVM

Organisation: Kommunikation och varumärke, Polarforskningssekretariatet, Verksamhetsstöd, Extern
Telefon: 0920-491918
Richard Renberg

Renberg, Richard - Kommunikatör, SBN

Organisation: Kommunikation och varumärke, VSS SBN, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-491708
Karin Sjöberg

Sjöberg, Karin - Kommunikatör

Organisation: Kommunikation och varumärke, VSS HLV, Institutionen för hälsovetenskap, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-492910
Rum: B307 - Luleå»