Hoppa till innehållet

Kontakt för webbplatsen

Publicerad: 18 april 2013

Vid generella frågor kring ltu.se kontakta webborganisationen enligt nedan. Gäller det innehåll på en specifik sida kontakta sidansvarig/redaktör för aktuell sida.

Vid IT-frågor kan du kontakta Service Point på tre olika sätt: via webb, telefon eller personligt besök. Vi hanterar frågor som uppstår på alla campusorter. Kontakta oss i stora som små frågor!

Telefon: 0920-49 1000

Övergripande

Henrik Sundberg

Sundberg, Henrik - Kommunikationsstrateg

Organisation: Kommunikation och varumärke, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-492171
Maria Groth

Groth, Maria - Webbadministratör

Organisation: Kommunikation och varumärke, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-491856

Institutionskommunikatörer

Alfredsson, Linda - Kommunikatör, SRT

Organisation: Kommunikation och varumärke, Verksamhetsnära stöd SRT, Verksamhetsstöd, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0920-491927
Lars Andersson

Andersson, Lars - Kommunikatör, TVM

Organisation: Kommunikation och varumärke, Verksamhetsstöd, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491213
Anna-Karin Landin

Landin, Anna-Karin - Kommunikatör

Organisation: Kommunikation och varumärke, Verksamhetsnära stöd HLT, Verksamhetsstöd, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-491025

Laumann, William - Kommunikatör

Organisation: Kommunikation och varumärke, Verksamhetsnära stöd SRT, Verksamhetsstöd, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0920-493606
Richard Renberg

Renberg, Richard - Kommunikatör

Organisation: Kommunikation och varumärke, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-491708
Karin Sjöberg

Sjöberg, Karin - Kommunikatör

Organisation: Kommunikation och varumärke, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-492910
Staffan Westerlund

Westerlund, Staffan - Kommunikatör

Organisation: Kommunikation och varumärke, Verksamhetsstöd, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-493376

Bibliotek och forskarwebb

Alexandra Lind

Alexandra Lind, Webbadministratör

Telefon: 0920-491562
Organisation: Pedagogiskt stöd och användarsupport, Verksamhetsstöd