Hoppa till innehållet

Tillgänglighetsredogörelse för www.ltu.se

Luleå tekniska universitet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur www.ltu.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.ltu.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du rapportera brister via vårt formulär nedan. Du kan också ringa oss på 0920-49 20 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss via formuläret nedan så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

 

Innehåll som inte är text WCAG 1.1.1

 • Det finns bilder som inte är beskrivna med text. I vissa fall kan dessa bilder vara informationsbärande vilket gör att besökare som inte ser bilden kan missa information.

Enbart ljud och enbart video (Förinspelad) WCAG 1.2.1

 • Det finns inte alltid alternativ till ljudklipp och videoklipp.

Undertexter (inspelat) WCAG 1.2.2

 • Det finns videoklipp på webbplatsen eller som länkas till från webbplatsen som saknar textning.

Ljudbeskrivning eller mediealternativ (Förinspelat) WCAG 1.2.3

 • Det finns videoklipp på webbplatsen eller som länkas till från webbplatsen som saknar syntolkning eller textalternativ.

Information och relationer WCAG 1.3.1 

 • För bl.a. kartbilder på den personliga artikel, lediga jobb och andra inbäddade lösningar med iframes, används HTML för att formatera innehållet istället för styling med CSS.
 • För den avancerade utbildnings-sökfunktionen saknas beskrivning för inmatningsfältet "Sök på fritext"
 • För topp- och vänstermenyn finns det WAI-ARIA-grupp som saknar ett namn A: WCAG 1.3.1 + A: 3.3.2
 • På programsidorna finns det rubrik som saknar text. 

Användning av färger WCAG 1.4.1

 • Länkar i text identifieras endast efter färg
 • Färgkontrasten är inte tillräckligt hög på orange knappar på kort samt texten längst ner på artiklar och sidor (ansvarig och redigera sida)

Hoppa över grupperat innehåll WCAG 2.4.1

 • Sidmallen för en-kolumnssidor (ltu.se, startsida för studentwebb, medarbetarwebb mfl) saknar möjlighet att hoppa över grupperat innehåll

Syftet med en länk WCAG 2.4.4

 • Bildlänken i bubbelkort saknar 'alt'-text

Synligt fokus WCAG 2.4.7

 • Bildspelet kontroller markeras inte när de är fokuserade

Avsnittsrubriker WCAG 2.4.10

 • I vissa faktarutor med rubriker i så struktureras rubrikerna på sidan inte korrekt
 • Det finns sidor som helt saknar rubriker, bl.a. sökresultat
 • På programsidorna finns det rubrik utan text

Språk på sidan WCAG 3.1.1

 • på LTU kartan saknas språkinställning

Vid inmatning WCAG 3.2.2

 • På programsidorna - obligatoriska kurser saknas en knapp i val av termin när man är i mobilläget (fungerar i desktop)

Etiketter eller instruktioner WCAG 3.3.2

 • På utbildningssökfunktionen saknar fältet för ”Sök med fritext” beskrivning
 • Terminsväljaren på programsidorna saknar beskrivning 

Namn, roll, värde WCAG 4.1.2

 • För toppmeny och vänstermeny har ett WAI-ARIA-attribut som har exakt samma funktioner som de HTML-element som de har tillämpats på har använts. WAI-ARIA-attributet är överflödigt eftersom det inte ger användaren någon ytterligare information.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast i samband med att vi gör ett plattformsbyte. Detta arbete inleds under hösten 2020 och kommer förhoppningsvis vara klart under 2021. 

 

Oskäligt betungande anpassning

Luleå tekniska universitet åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Många av våra system skapar dokument som inte är fullt tillgängliga. Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda alla system och vi kommer inte att hinna göra allt innan den 23 september 2020 men kommer löpande att uppdateras enligt en prioriterad ordning.

Hur vi testat webbplatsen

Webbplatsen har testats i omgångar, dels vid införandet av responsiv design 2017 av ETU. Vi använder verktyget Siteimprove för löpande test av webbplatsens funktioner och innehåll. 

Senaste bedömningen gjordes den 21 september.  

Redogörelsen uppdaterades senast den 2020-09-22