Hoppa till innehållet

Tillgänglighetsredogörelse för www.ltu.se

Luleå tekniska universitet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur www.ltu.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.ltu.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du rapportera brister via vårt formulär nedan. Du kan också ringa oss på 0920-49 20 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss via formuläret nedan så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

 

Innehåll som inte är text WCAG 1.1.1

 • Det finns bilder som inte är beskrivna med text. I vissa fall kan dessa bilder vara informationsbärande vilket gör att besökare som inte ser bilden kan missa information.

Enbart ljud och enbart video (Förinspelad) WCAG 1.2.1

 • Det finns inte alltid alternativ till ljudklipp och videoklipp.

Undertexter (inspelat) WCAG 1.2.2

 • Det finns videoklipp på webbplatsen eller som länkas till från webbplatsen som saknar textning.

Ljudbeskrivning eller mediealternativ (Förinspelat) WCAG 1.2.3

 • Det finns videoklipp på webbplatsen eller som länkas till från webbplatsen som saknar syntolkning eller textalternativ.

Ljudbeskrivning (förinspelad) WCAG 1.2.5

 • Det finns videoklipp på webbplatsen eller som länkas till från webbplatsen som saknar ljudbeskrivning.

Information och relationer WCAG 1.3.1 

 • Det finns flertalet tomma rubriker som egentligen är en radbrytning i en befintlig rubrik 
 • Det finns ett par sidor som innehåller tomma behållarelement. 

Användning av färger WCAG 1.4.1

 • Länkar i text identifieras endast efter färg på ett par ställen, bl.a. i faktarutor. 

Kontrast WCAG 1.4.3

 • Färgkontrasten på de orangea textpilarna » är inte tillräckligt hög   

Förändring av textstorlek WCAG 1.4.4 

 • Text i den personliga artikeln klipps av när den storleksändras i vissa webbläsare 

Syftet med en länk WCAG 2.4.4

 • Det finns länkar som saknar textalternativ.

Etikett i namn WCAG 2.5.3 

 • Synlig etikett och tillgängligt namn överensstämmer inte. På vissa ställen är det ingress + rubrik och namnet endast ingressen. 

Namn, roll, värde WCAG 4.1.2

 • Det finns länkar utan textalternativ
 • Det finns inbyggda ramar utan textalternativ (title) 

Ytterligare problem som uppkommit på webbplatsen är att

 • Det finns DIV som innehåller mer än 150 tecken text utan annan märkkod (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.)  
 • Det finns information som genererats med CSS och som i vissa fall inte alltid är tillgängligt för hjälpmedel. T.ex. i bildspel. 
 • För sökfunktionens förstoringsglas är ledtexter och kontroller inte kopplade explicit samt indikeringen av tangentbordsfokus kan saknas i vissa fall. 
 • För sidor med kort kan det finnas länkar som inte har något textinnehåll 

 

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast i samband med att vi gör ett plattformsbyte. Detta arbete inleds under hösten 2021 och kommer förhoppningsvis vara klart under 2022. 

 

Oskäligt betungande anpassning

Luleå tekniska universitet åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Många av våra system skapar dokument som inte är fullt tillgängliga. Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda alla system och vi kommer inte att hinna göra allt innan den 23 september 2020 men kommer löpande att uppdateras enligt en prioriterad ordning.

Hur vi testat webbplatsen

Webbplatsen har testats i omgångar, dels vid införandet av responsiv design 2017 av ETU. Vi använder verktyget Siteimprove för löpande test av webbplatsens funktioner och innehåll. DIGG har gjort ett förenklad övervakning 2021-08-05 

Senaste bedömningen gjordes i augusti 2021

Redogörelsen uppdaterades senast den 2021-09-15