Hoppa till innehållet

Tillgänglighetsredogörelse för bibliotekets tjänster

Publicerad: 23 september 2020

De flesta av bibliotekets tjänster är tillgänglighetsanpassade men vi kommer fortsätta arbetet att uppfylla kraven. Nedan följer en redogörelse över bibliotekets tjänster.

Bibliotekswebbens söksida

Bibliotekets webbsidor är tillgänglighetsanpassade enligt gällande direktiv och borde därför fungera bra för dig som användare. Om du inte tycker att bibliotekswebbens söksida fungerar bra för dig ur ett tillgänglighetsperspektiv så vill vi veta det. Skicka dina kontaktuppgifter så hör vi av oss.

Skapa omslag till studentuppsatser samt forskningsrapporter (omslagsappen)

Omslagsappen är inte tillgänglighetsanpassad enligt gällande direktiv och har därför brister för vissa användare. Ett förbättringsarbete pågår under hösten 2020. Vi tar gärna emot din input som ett led i förbättringsarbetet.

Skapa och koppla ORCID (ORCID Create & Connect)

ORCID Create & Connect är tillgänglighetsanpassad enligt gällande direktiv och bedöms fungera bra för samtliga användare. Ifall du inte har tillgång till ORCID Create & Connect, var vänlig registrera ett ärende med dina kontaktuppgifter så kommer vi att följa upp och bistå dig.

Bibliotekskartan

Bibliotekskartan lyder inte under gällande direktiv och är inte tillgänglighetsanpassad. Om du inte kan använda bibliotekskartan men behöver hjälp med att hitta en bok i lokalen kontakta då bibliotekspersonalen. 

Mitt bibliotekskonto

Mitt bibliotekskonto är tillgänglighetsanpassad enligt gällande direktiv och borde  därför fungera bra för dig som användare. Om du inte tycker att Mitt bibliotekskonto fungerar bra för dig ur ett tillgänglighetsperspektiv så vill vi veta det. Skicka dina kontaktuppgifter så hör vi av oss.

Sök artiklar, databaser mm på bibliotekets startsida

Sök artiklar, databaser mm är tillgänglighetsanpassad enligt gällande direktiv och borde därför fungera bra dig som användare. Om du inte tycker att Sök artiklar, databaser mm fungerar bra för dig ur ett tillgänglighetsperspektiv så  vill vi veta det. Skicka dina kontaktuppgifter så hör vi av oss.

Sök efter böcker och e-böcker från bibliotekets startsida

Sök böcker och e-böcker är tillgänglighetsanpassad enligt gällande direktiv och borde därför fungera bra dig som användare. Om du inte tycker att Sök böcker och e-böcker fungerar bra för dig ur ett tillgänglighetsperspektiv så vill vi veta det. Skicka dina kontaktuppgifter så hör vi av oss.

Söktjänst för forskningsfinansiering (Research Professional)

Söktjänst för forskningsfinansiering är tillgänglighetsanpassad enligt gällande direktiv och bedöms fungera bra för samtliga användare. Ifall du inte har tillgång till söktjänsten, var vänlig registrera ett ärende med dina kontaktuppgifter så kommer vi att följa upp och bistå dig. 

Bläddra i forskningsartiklar (BrowZine)

Bläddra i forskningsartiklar är tillgänglighetsanpassad enligt gällande direktiv och borde därför fungera bra för dig som användare. Om du inte tycker att BrowZine fungerar bra för dig ur ett tillgänglighetsperspektiv så  vill vi veta det. Skicka dina kontaktuppgifter så hör vi av oss.

Hantering av citeringar och referenser (RefWorks)

Hantering av citeringar och referenser är tillgänglighetsanpassad enligt gällande direktiv och borde därför fungera bra för dig som användare. Om du inte tycker att RefWorks fungerar bra för dig ur ett tillgänglighetsperspektiv så vill vi veta det. Skicka dina kontaktuppgifter så hör vi av oss  

Bibliotekets chattfunktion (LibraryH3lp Chat)

Bibliotekets chattfunktion är tillgänglighetsanpassad enligt gällande direktiv och borde därför fungera bra för dig som användare. Om du inte tycker att chattfunktionen fungerar bra för dig ur ett tillgänglighetsperspektiv så vill vi veta det. Skicka dina kontaktuppgifter så hör vi av oss.

Publikationsdatabasen DiVA

En fullständig tillgänglighetsredogörelse för publikationsdatabasen DiVA hittar du på länken nedan.