Om webbplatsen LTU.se

LTU.se är den övergripande kanalen för Luleå tekniska universitets kommunikation.

Webben är snabbare och fler publicerar mer och oftare. För ett webbcentrerat bolag, vilket ett universitet självklart utgör, är webbstrategin densamma som hela organisationens strategi.

Målet med webben är att fungera som ett dagligt verktyg för effektivt ledarskap och som naturligt kommunikationskanal gentemot finansiärer, partners, forskare och studenter. Studier från Stanford University visar på att 75 % av samtliga intressenter huvudsakligen bedömer en organisation utifrån dess webbplats.

Ett universitets totala leverans av forskning, utbildning och stödtjänster är immateriell och idag hanteras stora delar av vårt ledarskap och slutprodukter via webben.