Hoppa till innehållet

Vem skyddas av visselblåsarlagen?

Publicerad: 28 juni 2022

För att skyddas av visselblåsarlagen är du

 • anställd,
 • söker arbete,
 • söker eller utför praktik eller volontärarbetare,
 • egenföretagare som söker eller utför uppdrag,
 • inhyrd arbetstagare,
 • en person som ingår i universitetets förvaltnings-, lednings-, eller tillsynsorgan.

Skyddet gäller även när du lämnat Luleå tekniska universitet.

Ibland gäller inte visselblåsarlagen

I ett par olika fall gäller inte visselblåsarlagen. Till exempel:

 • när du som rapporterar gör det i egenskap av student, patient eller medborgare i samhället.
 • om det du rapporterar om inte är av allmänintresse eller inte utgör ett brott mot angivna lagar
 • om det du rapporterar bara rör dina egna arbets- eller anställningsförhållanden och det inte rör sig om korrupta handlingar
 • om du medvetet rapporterar falsk information eller gör dig skyldig till brott genom rapporteringen
 • om det du rapporterar om gäller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen eller information som rör nationens säkerhet
 • om du rapporterar anonymt

Så skyddas du som visselblåsare

Lagen innebär att du inte får bli hindrad eller bestraffas för att du visselblåser, att du ibland får kringgå din tystnadsplikt, att du inte får bestraffas för att tagit fram information om personer som rör din visselblåsning samt att du inte har rätt att lämna ut handlingar som innehåller sekretessbelagda uppgifter.

Om dina kollegor utsätter dig för kränkande särbehandling är det ett ärende som hanteras enligt de regler som finns på universitetet, till exempel arbetsmiljöregler. Tystnadsplikten och vissa undantag Om du har anledning att visselblåsa får du inte straffas eller göras ansvarig för att ha brutit en tystnadsplikt. Undantag gäller för kvalificerad tystnadsplikt och tystnadsplikt enligt lag om försvarsuppfinningar.

Läs mer om lagen - Regeringens information

Skydd för dig som visselblåsare med stöd från andra lagar


Meddelarfrihet

Meddelarfrihet innebär att alla anställda inom offentlig verksamhet, kan lämna uppgifter till massmedier för publicering utan risk för påföljder. Detta gäller i viss utsträckning även sekretessbelagda uppgifter. Om sekretessen till exempel gäller till skydd för rikets säkerhet finns det undantag från meddelarfriheten.

Meddelarfriheten innebär dessutom att det är förbjudet att försöka efterforska källor. Meddelarfriheten innebär inte någon rätt att lämna ut handlingar som innehåller sekretessbelagda uppgifter.

Anskaffarfrihet

Med anskaffarfrihet får du rätt enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen att skaffa uppgifter med syftet att låta uppgifterna publiceras. Anskaffarfriheten kan ses som en utbyggnad av meddelarfriheten.

Efterforskningsförbud

Efterforskningsförbud betyder att myndigheter eller andra allmänna organ inte får efterforska vem som har lämnat ett meddelande med stöd av meddelarfriheten. Den som har tagit emot en uppgift som lämnats för publicering har tystnadsplikt om meddelarens identitet.