Hoppa till innehållet
Abstrakt, nätverk, teknik, bakgrund Foto: Pixabay

Centrumbildningar

En centrumbildning vid Luleå tekniska universitet är en särskild formad organisationsstruktur för nära samverkan mellan universitetet och externa parter inom näringsliv och offentlig sektor. Syftet är att utveckla och nyttiggöra kompetens inom ett visst verksamhetsområde genom forsknings- eller utvecklingsprojekt.

Genom samverkansformen centrumbildning förstärks universitetets roll som resurs för omvärlden. Externa parter deltar i arbetet med problemformuleringar och projektbeskrivningar.  Externa parter kan bidra med  resurser till projektfinansiering. Centrumbildningen kan också utgöra plattform för att söka forskningsmedel där krav på samverkan med externa parter föreligger.  Vidare kan externa parter delta i projekt med eget arbete.

Verksamheten inom en centrumbildning ska innehålla både akademiskt djup och akademisk bredd. Företrädesvis ska flera ämnen inom universitetet eller från andra universitet/högskolor ingå i centrets verksamhet.  De externa parterna som ska ingå i en centrumbildning ska skapa goda förutsättningar för kvalitet och bredd i verksamheten.