Vad är en centrumbildning?

En centrumbildning vid Luleå tekniska universitet är en särskild formad organisationsstruktur för nära samverkan mellan universitetet och externa parter inom näringsliv och/eller offentlig sektor med syftet att utveckla och nyttiggöra kompetens inom ett visst verksamhetsområde genom forsknings- och/eller utvecklingsprojekt.

Genom samverkansformen centrumbildning förstärks universitetets roll som resurs för omvärlden. Externa parter deltar i arbetet med problemformuleringar och projektbeskrivningar.  Externa parter kan bidra med  resurser till projektfinansiering. Centrumbildningen kan också utgöra plattform för att söka forskningsmedel där krav på samverkan med externa parter föreligger.  Vidare kan externa parter delta i projekt med eget arbete.

Verksamheten inom en centrumbildning ska innehålla både akademiskt djup och akademisk bredd. Företrädesvis ska flera ämnen inom universitetet eller från andra universitet/högskolor ingå i centrets verksamhet.  De externa parterna som ska ingå i en centrumbildning ska skapa goda förutsättningar för kvalitet och bredd i verksamheten. 

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Organisationsnummer: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2017