Hoppa till innehållet

Disputation i Polymera konstruktionsmaterial - Abdelghani Hajlane

10 jun. 2016, 10:00 - 12:00
Luleå , E231
Publicerad: 26 maj 2016

Namn:    
Abdelghani Hajlane

Ämne:     
Polymera konstruktionsmaterial

Avhandling:
Avhandlingens titel

Opponent:   
Professor Mikael Skrifvars, Sektionen för textilteknologi, Akademin för textil, teknik och ekonomi, Högskolan i Borås, Borås.

Ordförande:    
Professor Roberts Joffe,Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Luleå tekniska universitet