Hoppa till innehållet

Disputation i Polymera konstruktionsmaterial - Newsha Doroudgarian

18 mar. 2016, 10:00 - 12:00
Luleå , E231
Publicerad: 4 mars 2016

Namn:    
Newsha Doroudgarian 

Ämne:     
Polymera konstruktionsmaterial

Avhandling:
Avhandlingens titel

Opponent:   
Professor Kristofer Gamstedt, Tillämpad mekanik, Institutionen för teknikvetenskaper, Uppsala Universitet, Uppsala.

Ordförande:    
Professor Roberts Joffe, Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Luleå tekniska universitet