Hoppa till innehållet

Disputation i Trä- och bionanokompositer - Peng Liu

21 jan. 2016, 10:00 - 12:00
Luleå , E632
Publicerad: 1 september 2015

Namn:    
Peng Liu

Ämne:     
Trä- och bionanokompositer

Avhandling:
Adsorption Behavior of heavy metal ions from aqueous medium on nanocellulose

Opponent:  
Professor Lars Wågberg, Institutionen för fiber och polymerteknologi, Skolan för kemivetenskap, KTH, Stockholm

Ordförande:    
Titel Förnamn Efternamn, Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Luleå tekniska universitet