Hoppa till innehållet

Disputation i Trä och bionanokompositer - Zoheb Karim

16 jun. 2016, 10:00 - 12:00
Luleå , E632
Publicerad: 30 maj 2016

Namn:    
Zoheb Karim

Ämne:     
Trä och bionanokompositer

Avhandling:
Nanocellulose Based Affinity Membranes for Water Purification: Processing Technologies for Optimal Adsorption of Dyes and Metal Ions

Opponent:   
Professor Monica Ek, Avd för träkemi och massateknologi, Skolan för kemivetenskap, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm.

Ordförande:    
Biträdande professor Aji Mathew, Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Luleå tekniska universitet