Hoppa till innehållet

Framsteg inom kompositer i regionen: utveckling inom nanocellulosa- och högtemperaturkompositer

Publicerad: 28 augusti 2015

CCSWE håller en workshop på LTU den 21/9 med resultaten från CCSWE Excel-projektet om nanocellulosabaserade kompositer och högtemperaturkompositer utvecklade av LTU och Swerea Sicomp.

Arbetet kommer att presenteras av involverade forskare och förhoppningen är att denna workshop kommer att generera fler idéer kring användningen av dessa material, deras fortsatta utveckling eller till och med ge nya idéer för projekt och vidare samarbeten. Om du önska delta, vänligen kontakta yvonne.aitomaki@ltu.se för mer information.

Taggar