Hoppa till innehållet

Lättviktsforskning gynnar miljön

Publicerad: 5 maj 2014

Materialforskaren Andrejs Pupurs vid Luleå tekniska universitet är en av sex unga lovande forskare som blivit antagen till LIGHTer. Syftet med LIGHTer, ett av Sveriges fem prioriterade strategiska innovationsområden, är att stärka svensk industri genom att utveckla kompetensen inom lättviktsmaterial.

– Genom modellering kan vi beräkna och optimera olika egenskaper av material och produkter. Blir modellerna bra, kan vi minska experimentell provning och på så sätt spara massor av tid och pengar, säger Andrejs Pupurs, forskare i polymera konstruktionsmaterial vid Luleå tekniska universitet.

Lätta material, som exempelvis polymera kompositer, har också en positiv betydelse för miljön.

Andrejs_Pupurs.jpg
Andrejs Pupurs, forskare i Polymera konstruktionsmaterial vid Luleå tekniska universitet.

– Viktbesparingar innebär minskade koldioxidutsläpp från exempelvis flygplan och bilar. Som exempel kan nämnas nya Boeing 787 Dreamliner, där 80 procent av materialet består av polymera kompositer.

Andrejs Pupurs kommer att forska inom det första (och även det största) av LIGHTers sju fokusområden, ”Modellering av sambanden mellan materials mikrostruktur, tillverkningsprocess och slutegenskaper för minimal vikt”. Via LIGHTer har Andrejs Pupurs 40 procent finansiering i minst fyra år. Han uppskattar förtroendet och ser möjligheterna.

– Det känns spännande att vara med på något så stort och strategiskt viktigt som LIGHTer. Mitt forskningsnätverk kommer att breddas påtagligt och jag ser fram emot ett tvärvetenskapligt samarbete med andra forskare i klustret, säger Andrejs Pupurs.

Området modellering i LIGHTer leds av Luleå tekniska universitet och Lars-Erik Lindgren, professor i materialmekanik.

Relaterad artikel